Idiomas

  • Galego
  • Español
  • Português

Feed Eixoecologia

Buscar

Inicio de sesión

Movilidad

Pacificación del tráfico mediante la creación de un área de baja emisión.

La pacificación y la restricción del tráfico mediante diversos tipos de actuación es una de las estrategias básicas para impulsar la movilidad sostenible. La implantación de estas medidas de forma coordinada en un área, da lugar a lo que se conoce como Áreas de Baja emisión.
 

Nuevo puesto de trabajo para la gestión municipal de la movilidad.

La misión de esta persona es promover la coordinación de las políticas de movilidad, principalmente en los polígonos industriales, los centros educativos, los sanitarios y los equipamientos municipales. Su ámbito de actuación está asociado a aquellos centros de trabajo generadores de movilidad que requieren de la elaboración de un Plan de Movilidad o Plan de Desplazamientos.

Implementación de un servicio regular de transporte gratuito al consultorio médico para personas mayores y de movilidad reducida "Medikauto".

Entendiendo que la accesibilidad a los servicios públicos básicos es un derecho fundamental de la ciudadanía, el Ayuntamiento de Lemoa ha implantado un servicio regular de transporte gratuito al consultorio médico mediante un autobús urbano, el medikauto. El minibús, actualmente reemplazado por una furgoneta, traslada a las personas mayores de 65 años y de movilidad reducida desde las zonas alejadas (> 1 km) al consultorio médico.

Pacificación del tráfico mediante la creación de un área de baja emisión. 

La pacificación y la restricción del tráfico mediante diversos tipos de actuación es una de las estrategias básicas para impulsar la movilidad sostenible. La implantación de estas medidas de forma coordinada en un área, da lugar a lo que se conoce como Áreas de Baja emisión.
Vizcaya.
 

Plan de accesibilidade e mobilidade.

 Levouse a cabo nesta práctica a priorización dos itinerarios peonís dentro do municipio e a potenciación para todas as persoas tanto no casco urbano coma nas urbanizacións e edificios públlicos. Logrouse unha mellora global da accesibilidade, tanto na vía pública coma nos edificios municipais e a introdución dos criterios de accesibilidade nos plegos de urbanización.
Artea (Bizkaia).
 

Creación de itinerarios escolares.

O obxectivo desta boa práctica era converter o traxecto de ir a pé ou en bicicleta á escola nunha actividade cotiá agradable e segura para que os nenos/as a puideran realizar solos. As medidas adoptadas conseguiron reducir a velocidade no entorno dos centros escolares, incrementando a seguridade viaria e reducindo a mobilidade con vehículos.
Cerdanyola del Vallès (Barcelona).
 

Rede de sendas urbanas e servizo de préstamo de bicicletas.

A idea da que se partía era a de facilitar o descubrimento da rede de sendas urbanas mediante un proxecto piloto de préstamo de bicicletas, con puntos de recollida e entrega esparcidos de xeito homoxéneo por toda a cidade e puntos clave da rede. O proxecto levado a cabo tivo éxito entre a poboación e supuxo un incremento no número de usuarios de bicicleta.
Vitoria-Gasteiz (Álava).
 

Plans municipais de mobilidade sustentable.

Esta boa práctica consistiu no deseño dun Plan Municipal de Mobilidade Sustentable e o debate dos proxectos que abarca este plan na Mesa da Mobilidade, a Mesa de Accesibilidade, o Consello asesor da Axenda 21, o Foro da Axenda Escolar 21 e o Concello; permitindo levar a cabo actuacións dirixidas ao logro dunha mobilidade máis racional e sustentable. Os avances foron significativos no uso do transporte público e a viabilidade peonil, ademais da redución do tráfico no centro.
Tolosa (Gipuzkoa).
 

Creación dunha rede peonil para a cohesión do territorio.

Neste concello deseñouse unha rede peonil caracterizada por percorridos peonís iluminados de dous metros de plataforma libre e unha separación do tráfico rodado mediante zona axardinada de 1,5 metros; o deseño dun plan de comunicación electrónico. O que se conseguiu foi a construción de 10 kms de sendeiros peonis que xeran unha maior cohesión territorial e a moderación do tráfico no núcleo principal.
Loiu (Bizkaia).
 

Rede de vías exclusivas para desprazamentos en bicicleta.

Nesta cidade creouse unha rede básica de vías ou carriles exclusivos para bicicletas que conectan os distintos barrios. O obxectivo era posibilitar o uso da bicicleta na cidade e contribuir a un aumento de desprazamento urbanos por medios non motorizados. O gran logro foi a aceptación da bicicleta coma transporte urbano competindo así coa mobilidade motorizada privada. Entre os anos 1998-2003 duplicouse o número de desprazamentos diarios en bici.
Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa).
 

Distribuir contenido