Idiomas

  • Galego
  • Español
  • Português

Feed Eixoecologia

Buscar

Inicio de sesión

Sociedade

Sistema de Información da Educación Galega (SIEGA)

O Sistema de Información da Educación Galega xorde como unha resposta da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria ó cada vez máis importante papel das Tecnoloxías da Información e a Comunicación no eido escolar. SIEGA é un proxecto integral composto actualmente por:  Rede da Educación Galega (REDUGA),  Recursos Educativos, Portal de Recursos Educativos, Plataforma de Teleformación Galega (PL@TEGA), Unidade de Atención a Centros da Educación Galega (U@CEGA), Servizos Educativos Multimedia (SEM) e e-Administración Educativa
 

Parque Eólico Experimental Sotavento (Xermade-Lugo)

Sotavento Galicia SA constitúese en 1997 como Parque Eólico Experimental de las Naciones Unidas promovió pola Xunta de Galicia para obxectivo co CREAR Concepto nuevo parque eólico de la ONU. Coordina el público representantes de monja y privadas Proxecto donde el viento tecnoloxías desplegado en Galicia.
 

Ecoespacio do Rexo (Allariz-Ourense)

O Centro de Educación Ambiental O REXO  é unha iniciativa heteroxénea de educación non regulada que conta cunhas instalacións (aula, granxa e queixería) acomodadas para desenvolver un proxecto educativo, que ten como fin e obxectivo xeral pór en coñecemento e valorización,  iniciativas de desenvolvemento rural que axuden a preservar o medio natural, xeneradoras de riqueza no noso monte para tecer unha economía local e social, baseada na explotación sustentable dos recursos naturais e dun estilo de vida saudable.
 

Grupo Naturalista Hábitat

Esta asociación ten coma fin a conservación da natureza sobranceira en Galicia. Fundada na Coruña en 1979 por entusiastas estudosos da natureza, moitos deles afeccionados ás aves, xa dende o comezo compartíase co interese por artrópodos, réptiles, anfibios, mamíferos, plantas,... o que levou a unha mellor defensa de espazos coma un todo, coma hábitats. A iso dedican o seu traballo e estudo, á conservación dos espazos naturais, con ou sen protección legal.
 

Granxa Escola Barreiros

Este Museo nace con el objetivo de ofrecer a la sociedad una perspectiva completa de la historia de la actualidad de la apicultura gallega. En su exterior se puede admirar la reproducción de una albariza llena de "curtizos", trobos y cobos y una alacena tradicional que nos trasladan al modo que tenían de cultivar la miel nuestros antepasados. También cuenta con un apiario moderno compuesto por colmenas movilistas.
Arzúa

Distribuir contenido