Idiomas

  • Galego
  • Español
  • Português

Feed Eixoecologia

Buscar

Inicio de sesión

Naturaleza

Albergue Os Biocos

Albergue dedicado á divulgación científica, á realización de actividades medioambientais e do patrimonio, aos deportes e outras facetas coma a animación á lectura e o teatro.
 

CI Ecosistema Litoral de Galicia-CIELGA

Museo divulgativo de las cuestiones naturales, geológicas e históricas do Parque Natural de Corrubedo.
 

Aula da Natureza do río Chelo

 Aquí podrás aprender todo sobre las especies de flora y fauna del lugar, los usos del agua, el funcionamiento de un molino o como se depura el agua.  Dispone de educadores ambientales para informar al visitante sobre los itinerarios, entorno o cualquier duda relacionada con los contenidos que en el aula se tratan.
 

Aula da Natureza Moreda do Caurel

El Aula hace las funciones de centro informativo de educación ambiental sobre la fauna y flora de la Sierra de O Courel, en especial sobre la devesa.
 

Aula Forestal Os Trollos Bóveda (Lugo)

Con máis de 30 has de superficie este aula dispón de instalacións preparadas para a recepción dos visitantes e para realización de diversas actividades de educación e divulgación dirixidas ao público en xeral, pero especialmente aos máis novos.
 

Aula Forestal Os Milagres Foncuberta-Maceda (Ourense)

Permite adquirir coñecementos básicos e unha formación correcta no ámbito forestal cos que facilita aos máis novos facer unha valoración do monte acorde coa súa importancia e desenvolver as actitudes e os comportamentos que reclaman as novas funcións que ten que cumprir o bosque a través de monitores e profesores competentes na materia e coa axuda de material escolar e divulgativo correctamente deseñad
 

Centro de referencia do Cabalo de pura Raza Galega

El Centro de Referencia e Mostra do Cabalo de Pura Raza Galega pretende garantizar la supervivencia de esta variedad equina a través de unas instalaciones que cuentan con cuadras adecuadas para el mantenimiento de ejemplares y para su presencia en las diversas disciplinas hípicas. El centro se emplea para exponer ejemplares de raza tanto a los criadores como al público en general y constituye una parada pública de sementales particulares teniendo en cuenta la demanda existente de sementales de pura raza gallega.
 

CEU Divulgación Ambiental Galicia-CEIDA

O CEIDA -Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia- promove a educación ambiental en todos os sectores sociais, así como o intercambio científico e cultural, traballando na procura de solucións aos problemas ambientais e fomentando as boas prácticas cidadás neste eido. É froito dun convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia, o Concello de Oleiros e a Universidade da Coruña para coordinar, dinamizar e promover a Educación Ambiental en Galicia.
 

Centro Educación Ambiental Trevia

Trevia é un centro pensado para a intervención educativa no ámbito do medio ambiente.  Nace co afán de facilitar experiencias que supoñan, o achegamento ó contorno natural,  social e cultural galego para  a participación cara á consecución dun desenvolvemento sustentable, posibilitando procesos educativos que aseguren  a construción de novas aprendizaxe
 

Aula da Natureza do Veral

Sitúase na ribeira do río mera e organízanse nela rutas de gran interés ecolóxico e etnográfico.
 

Distribuir contenido