Idiomas

  • Galego
  • Español
  • Português

Feed Eixoecologia

Buscar

Inicio de sesión

Naturaleza

Albergue e Aula de Natureza "A Reboleira" (Pedrafita do Cebreiro-Lugo).

Albergue situado no camiño de Santiago que ofrece hospedaxe para persoas e con cabaleirizas para quince cabalos.
 

Xeollador

O Xeollador é un visor espacial dos datos das estacións meteorolóxicas automáticas que poden atoparse na web de MeteoGalicia.
 

Rede de detección de raios

 Sistema operativo de detección de descargas eléctricas que permite a monitorización de treboadas en tempo real. O sistema permite tamén estimar as posibles evolucións a moi  curto prazo (nowcasting) destes fenómenos
 

Observatorio Galelo de educación ambiental

O Observatorio Galego de Educación Ambiental (OGEA) é o órgano colexiado de participación, consulta e asesoramento da Consellería de Medio Ambiente en relación co desenvolvemento da Educación Ambiental en Galicia. Os fins principais son a promoción, o seguimento e a avaliación permanente de Educación Ambiental na Comunidade Autónoma en base ás recomendacións contidas na EGEA.
 

Proxecto Ríos

O Proxecto Ríos é unha iniciativa de concienciación, educación e participación cidadá en defensa dos nosos ríos. Fundaméntase na realización de inspeccións do estado dos ríos galegos por parte de persoas ou grupos voluntarios a nivel local, co obxectivo final de facerse responsábeis da vixianza (adopción) do río que pasa polo seu municipio ou localidade.
 

Rede centros da A21EG

A constitución dunha rede centros da A21EG  pretende que o alumnado e o profesorado dos centros que participan nesta acción conxunta teñan un espazo de traballo colaborativo que, como experiencia de aprendizaxe aberta, posibilite o compartir experiencias e recursos da A21EG polos propios profesores e alumnos.
 

Programa "Axenda Escolar 21 Galicia"

A Axenda 21 Escolar é un programa da Xunta de Galicia pensado para facilitar a implicación dos centros educativos na educación para a sostibilidade coordinado polas Consellerías de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas e a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.
 

Proxecto "Axenda 21 Local Galicia"

A Axenda 21 local é a contribución de cada concello e a súa comunidade local á sostiblidade, nun proceso aberto e participativo dirixido a mellorar a calidade de vida dos seus cidadáns, comprometéndose a actuar cara á mellora ambiental, social e económica do concello.
 

Proxecto "Núcleos da Sostebilidade"

O obxectivo deste proxecto a desenvolver inicialmente como experiencia piloto, é posibilitar a integración, a nivel local, de todas as accións susceptibles de ser promovidas ou respaldadas polas administracións municipal e autonómica que garden relación directa coa consecución dun desenvolvemento local sostible, coordinándoas en aplicación dos diversos instrumentos que se poden implementar (Avaliación estratéxica da sostibilidade do Plan Xeral de Ordenación Municipal, Axendas 21 local e escolar, educación ambiental, instrumentos de sostibilidade empresarial, de gobernanza municipal, etc).

Distribuir contenido