Linguaxes

  • Galego
  • Español
  • Português

Feed Eixoecologia

Buscar

Iniciar sesión

Estudo de optimización enerxética no sector hoteleiro.

Este informe analiza a actividade hoteleira en relación co consumo enerxético que xera este sector, fixándose niveis medios de consumo segundo a tipoloxía do hotel,categoría e localización. Analízanse os puntos de consumo, cuantifícanse custos e dispóñense medidas de racionalización. Analízase a viabilidade de implantación de sistemas innovadores de produción de enerxía baseado no aproveitamento de recursos endóxenos. Este informe proporciona ós responsables hoteleiros unha ferramenta para optimizar e racionalizar a eficiencia das instalacións sen pretender minguar a calidade e o confort da mesma.
Palabras clave: INEGA