Linguaxes

  • Galego
  • Español
  • Português

Feed Eixoecologia

Buscar

Iniciar sesión

Cambiando Hábitos de Consumo Energéticos. Directrices para programas dirigidos a cambios de comportamiento.

Autores - Colaboradores: 

Bo Dahlbom (Universidad de Gutemburgo).Heather Greer (NRL). Ceer Egmond (SenterNovem) e Ruud Jonkers (RESCON)
 

O documento comeza cunha visión xeral sobre a importancia do cambio nos hábitos de consumo para conseguir un futuro enerxéticamente sostenible.Tamén
aborda a teoría e un método de planificación para os programas de cambio de comportamento.
Expón un resumen das conclusións extraídas de 41 programas desenrolados en Europa durante os últimos anos. A publicación finaliza con suxerencias para os responsables políticos e xestores dos programas de cambio de hábitos de consumo, e coas conclusións sobre os logros alcanzados dende a publicación de The Guide to Change Energy Related Behaviour no ano 2000.
Palabras clave: Hábitos. BEHAVE. Cambios de consumo enerxético. Quentamento Global. Políticas de cambio.