Linguaxes

  • Galego
  • Español
  • Português

Feed Eixoecologia

Buscar

Iniciar sesión

Memoria anual 2008. IDEA

Nesta memoria anual faise nun primeiro momento a análise do aforro, a eficiencia enerxética e as enerxías renovables en España nese ano. Seguidamente os resultados obtidos da Estratexia Española de Eficiencia Enerxética e dos seus distintos plans. Explica as medidas adoptadas no Plan de activación do Aforro e a Eficiencia Enerxética 2008-2011 así coma o balance de resultados do PER 2005-2010 no 2008 sobre a situación dos convenios para a realización de proxectos coas CCAA. Fai un resumo das súas funcións de asesoría e asistencia técnica levadas a cabo no 2008 así coma das inversións realizadas. Refírese tamén á medida levada a cabo de sensibilizacización de aforro enerxético. Remata coas cuentas anuais e cun anexo no cal se dispoñen as inversións realizadas en distintos proxectos.
Organismo promotor: IDEA