Linguaxes

  • Galego
  • Español
  • Português

Feed Eixoecologia

Buscar

Iniciar sesión

Guía Práctica de la Energía. Consumo eficiente y responsable.

Autores - Colaboradores: 

IDEA
 

Esta guía pretende informar ó cidadán para que adquira unha maior conciencie e darlle valor ao importante que son os pequenos xestos. Nela identifícanse os distintos consumos de enerxía da vida cotiá e as prácticas para mellorar neste aspecto presentando os beneficios a obter para o usuario, a economía do país e o Medio Ambiente. A guía estrutúrase en 7 capítulos nos cales se analizan distintos temas relacionados co consumo enerxético e que nos mostran como contribuir ao aumento da eficiencia enerxética e a diminución do impacto ambiental no consumo de enerxía.
Organismo promotor: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. IDAE