Linguaxes

  • Galego
  • Español
  • Português

Feed Eixoecologia

Buscar

Iniciar sesión

Guía dos anfibios e réptiles

Autores - Colaboradores: 

Pedro Galán Regalado
 

Esta guía fai un estudo dos distintos afibios e réptiles que se atoparon no Parque de Corrubedo en percorridos sistemáticos por todos os hábitats e zonas ao longo do ciclo completo de actividade destes animais. En cada especie inclúese un mapa de distribución cos principais hábitats do parque que mostra os rexistros obtidos nas prospeccións de campo. Ademáis de incluir descricións e fotos que permitan a identificación das especies, tamén se engade información sobre a súa abundancia e distribución no parque natural, así coma datos relevantes sobre a súa bioloxía que poidan ser de utilidade para un mellor coñecemento destas especies.
Organismo promotor: D. X. Conservación da Natureza