Linguaxes

  • Galego
  • Español
  • Português

Feed Eixoecologia

Buscar

Iniciar sesión

ENVOLVENTE SOCIAL: Demografía

Os indicadores de sustentabilidade do grupo demografía atópanse dentro do eixo temático da Envolvente Social.

Indicadores: 

Densidade poboacional

Descrición breve
Relación entre a poboación e a superficie do territorio, xeralmente expresada en habitantes por quilómetro cadrado.
A presión urbana exercida sobre un territorio está directamente relacionada coa concentración demográfica. O aumento de poboación nun determinado territorio incrementa o consumo de recursos e a emisión de contaminantes ao medio ambiente, alterando o funcionamento dos ecosistemas.

Fórmula de cálculo
a/b

Variables
a) total de habitantes (hab.)
b) superficie do territorio (km2)

Valoración: 

neutro

neutro

Estrutura demográfica

Descrición breve
Composición da poboación dunha rexión agrupada por clases de idade:
poboación nova (0 a 14 anos);
poboación en idade activa (15 a 64 anos) e
poboación maior (> 64 anos).

Fórmula de cálculo
(ai/b)*100

Variables
ai - número de persoas por cada clase de idade:
1:    Poboación nova - 0 a 14 anos
2:    Poboación en idade activa - 15 a 64 anos
3:    Poboación maior -> 64 anos
b - Poboación total (hab.)

Valoración: 

negativo

negativo

Taxa de evolución da poboación

Descrición breve
Variación entre os efectivos poboacionais observada nun determinado período de tempo, referida á poboación inicial dese período (normalmente expresada por 100 (102) ou 1000 (103) habitantes).

Fórmula de cálculo
[(P(t) – P(0)) / P(0)]*100

Variables
P (t) - Poboación no momento t
P (0) - Poboación no ano 1991 (o ano base escollido foi 1991, por ser o ano a partir do cal existen datos informatizados para os territorios en análise).

Unidades
Porcentaxe (%) de habitantes

Valoración: 

neutro

neutro