Linguaxes

  • Galego
  • Español
  • Português

Feed Eixoecologia

Buscar

Iniciar sesión

Porcentaxe de estudantes que cursan niveis de ensino superior

Descrición breve
Porcentaxe de estudantes que cursan niveis de ensino superior con relación á poboación con idade comprendida entre 20 e 24 anos.
Os datos abranguen estudantes, a tempo completo ou parcial, que asisten a centros de ensino superior público ou privado, clasificados de acordo cos criterios da International Standard Classification of Education (ISCED).

Fórmula de cálculo
(a/b)*100

Variables
a - número de estudantes que cursan o ensino superior
b - número de habitantes con idades comprendidas ente 20 e 24 anos

Unidades
Porcentaxe (%)

Fontes:
INE Portugal; INE España; Eurostat

Análise breve

61 Gráfico 8 - Evolución da porcentaxe de estudantes que cursan niveis de ensino superior entre 2002 e 2009.

Nos últimos anos a porcentaxe de estudantes que cursan niveis de ensino superior aumentou gradualmente na eurorrexión, en Portugal e España.
Entre 2002 e 2009, a porcentaxe de estudantes que cursan niveis de ensino superior na eurorrexión aumentou do 47,8% ao 54,2%, mentres en Portugal e España aumentou do 49,4% ao 57,2% e do 43,8% ao 51,7%, respectivamente (Gráfico 8).

Valoración: 

neutro

neutro