Linguaxes

  • Galego
  • Español
  • Português

Feed Eixoecologia

Buscar

Iniciar sesión

Centro de Innovación e Servizos, Tecnoloxía e Deseño

Trátase dun axente facilitador para a transferencia das denominadas novas tecnoloxías ás pemes de Galicia, propiciando ademais a creación do clima oportuno para que a conciencia innovadora se instaure entre tódolos actores do tecido productivo galego. Facilita a estas empresas información e formación.