Linguaxes

  • Galego
  • Español
  • Português

Feed Eixoecologia

Buscar

Iniciar sesión

Unión de Cooperativas de Traballo Asociado (UGACOTA)

UGACOTA é unha Unión de Cooperativas de Traballo Asociado, á que poden incorporarse todas aquelas que teñan o seu domicilio social en Galicia.UGACOTA é unha asociación sen ánimo de lucro e plurisectorial. Xurde ante a necesidade das Cooperativas de Traballo Asociado de crear un marco de referencia común e de dotarse dos servicios e instrumentos necesarios para o seu fortalecemento. Ofrece información e asesoramento ás cooperativas; representación e defensa dos intereses comúns das cooperativas asociadas; xestión de aspectos administrativos e empresariais; asesoramento e xestión laboral, fiscal e contable; formación cooperativa, empresarial e profesional; promoción e desenvolvemento de servicios especializados; charlas e xornadas de divulgación coperativa e fomento do coperativismo e da coperación.