Linguaxes

  • Galego
  • Español
  • Português

Feed Eixoecologia

Buscar

Iniciar sesión

 Rede Pública de Centros Atención á Terceira Idade e á Dependencia

O Consorcio é o organismo xestor de diversos equipamentos para a atención integral a persoas maiores postos en marcha por todo o territorio galego dentro da Rede Pública do Sistema Galego de Benestar. Para logralo o Consorcio implantou  Centros de Día para persoas maiores con dependencia ou en grave risco de padecela, tamén creou os chamados Fogares Residenciais para aquelas persoas con necesidades especiais que fai  a permanencia no seu domicilio familiar cunha calidade de atención óptima non sexa factible e cabe destacar á súa vez a implantación de Vivendas Comunitarias para persoas maiores cun alto grao de independencia , estas son vivendas independentes, agrupadas para a prestación en común de servizos colectivos, e con capacidade para albergar a unha ou a dúas persoas cun alto grao de autovalemento