Linguaxes

  • Galego
  • Español
  • Português

Feed Eixoecologia

Buscar

Iniciar sesión

Comités Cidadáns Anti-Sida en Galicia

Os fins destas asociacións son tanto a prevención como a asistencia ás personas afectadas por el VIH/SIDA. Sendo os seus obxectivos a nivel xeral proporcionar atención bio-psico-social para mellorar a calidade das persoas afectadas polo VIH/SIDA. Obxetivos específicos, actuar como cauce de información sobre os aspectos médicos, psicolóxicos e sociais do VIH, defender os dereitos das persoas VIH positivas, ofrecer apoio psicolóxico e emocional ás persoas afectadas, resolver as necesidades sociais dos usuarios da Asociación e fomentar a participación e solidaridade ciudadana a través da creación de redes de apoio.