Linguaxes

  • Galego
  • Español
  • Português

Feed Eixoecologia

Buscar

Iniciar sesión

Gestion5r: unha ferramenta en Internet para a reciclaxe.

Para conseguir a calificación de boa práctica, este concello biscaíno creou unha ferramenta tecnolóxica e práctica que aglutina a maior información existente acerca da reciclaxe e xestión dos residuos a nivel estatal. Logrouse a sensibilización e orientación á poboación e empresas para a correcta xestión de residuos.
Gordexola (Bizkaia).