Linguaxes

  • Galego
  • Español
  • Português

Feed Eixoecologia

Buscar

Iniciar sesión

Plan de accesibilidade e mobilidade.

 Levouse a cabo nesta práctica a priorización dos itinerarios peonís dentro do municipio e a potenciación para todas as persoas tanto no casco urbano coma nas urbanizacións e edificios públlicos. Logrouse unha mellora global da accesibilidade, tanto na vía pública coma nos edificios municipais e a introdución dos criterios de accesibilidade nos plegos de urbanización.
Artea (Bizkaia).