Linguaxes

  • Galego
  • Español
  • Português

Feed Eixoecologia

Buscar

Iniciar sesión

CONSERVACIÓN E XESTIÓN DOS RECURSOS NATURAIS E ORDENACIÓN DO TERRITORIO: Biodiversidade

Os indicadores de sustentabilidade do grupo Biodiversidade pertencen ao eixo temático da Conservación e Xestión dos Recursos Naturais e Ordenación do Territorio.

Indicadores: 

Porcentaxe de superficie de espazos naturais protexidos con plans de xestión

Descrición breve
Relación entre a superficie do territorio clasificada como Espazos Naturais Protexidos (ENP) e superficie cuberta con plans de xestión.
Para España e Portugal consideráronse os seguintes ENP de ámbito nacional: Parques Nacionais; Parques Naturais; Reservas Naturais; Paisaxes Protexidas; Monumento Natural; Outros (Sitio de Interese Científico; Zonas Húmidas, etc).

Valoración: 

negativo

negativo