Linguaxes

  • Galego
  • Español
  • Português

Feed Eixoecologia

Buscar

Iniciar sesión

Desenvolvemento de Actividades Innovadoras para a Xestión do Territorio

imagen: 

No marco do proxecto DESOURB define que a euro-rexión debe seguir un desenvolvemento territorial máis eficiente e sostible, baseado en catro eixes fundamentais, o desenvolvemento económico e social sostible, o territorio, a enerxía limpa e o cambio climático e a produción e consumo sostible.

Os obxectivos para o Desenvolvemento Económico e Social Sostible pasan por facer a economía competitiva, diversificada, innovadora e atractiva, para unha sociedade cohesionar e demograficamente equilibrada e conectada á súa evolución económica, en particular a capacidade da economía para xerar empregos e ingresos.

O modelo de ocupación do chan que prevalece na euro-rexión, que implicou o incremento de case calquera tipo de chan artificialado de forma discontinua no territorio a custa da ocupación das zonas agrícolas e forestais, non é compatible co desenvolvemento sostible polo que o territorio debe ser ocupado dunha forma menos dispersa e máis sostible, conservando e valorando o patrimonio cultural e de servizos dos ecosistemas.

Unha rexión euro-rexión en recursos enerxéticos pode permitir un cambio do mix enerxético, o que combinado cunha redución da intensidade enerxética pode conducir a un territorio enerxeticamente autosuficiente e con menor intensidade de carbono da súa economía, que son os obxectivos a alcanzar no eixe Enerxías Limpas e Cambio Climático.
O noso modelo de produción e consumo contribúe de xeito activo á maioría dos problemas ambientais actuais, xa sexa o quentamento global, o cambio dos ciclos bioquímicos, a contaminación ou o esgotamento dos recursos naturais e a perda de biodiversidade. A Produción e Consumo Sostible na euro-rexión pasa pola diminución da intensidade dos residuos e o uso eficiente da auga.

No documento "O futuro que queremos" tamén recoñecemos a necesidade de avaliar continuamente o progreso do desenvolvemento sostible, avaliar o logro das metas e obxectivos establecidos a través da actualización dos indicadores propostos.

Archivo PDF: