Linguaxes

  • Galego
  • Español
  • Português

Feed Eixoecologia

Buscar

Iniciar sesión

Desenvolvemento rural

Sociedade para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia

SODECO configúrase como unha sociedade anónima de carácter instrumental e de servizos de apoio ao desenvolvemento territorial, constituída pola Xunta de Galicia cuxo obxecto é a realización de actividades de investigación e a prestación de servizos relacionados cos estudos e a planificación territorial e o desenvolvemento comarcal. Así mesmo, encárgase da elaboración de estudos, programas, proxectos, plans e accións de desenvolvemento local e comarcal.

Programa estratéxico de infraestruturas do Medio Rural

O Programa Estratéxico de Infraestruturas no Medio Rural teñen o obxecto de racionalizar os investimentos en obras de infraestruturas. Elaborou as directrices para un plano de investimentos na totalidade dos concellos galegos, que se desenvolve de acordo cuns criterios básicos entre os que se sinalan proxectos destinados a dinamizar a base produtiva e a fixar poboación no ámbito rural, co fin de dignificar e de mellorar a súa calidade de vida.
 

Museo Pedagóxico de Galicia (MUPEGA)

Centro de recuperación, estudo e difusión do patrimonio educativo galego
 

Proxecto FARLAND

FARLAND “Future Approaches to Land Development” é un proxecto de cooperación transnacional impulsado baixo a iniciativa comunitaria INTERREG III encamiñado a fomentar o intercambio de experiencias e coñecemento no campo da xestión da terra entre rexións europeas.
 

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER)

A Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER) é un ente público da Xunta de Galicia que promove e coordina o desenvolvemento rural en Galicia. Este desenvolvemento ten como finalidade mellorar a calidade e condicións de vida dos habitantes do medio rural ao tempo que contribúe á cohesión do territorio galego. AGADER elabora estratexias, planifica actuacións, coordina e xestiona recursos destinados ao desenvolvemento do medio rural.

Asociación Cultural Ullán

Asociación Cultural que nace por iniciativa duns mozos e mozas dunha parroquia do mencionado concello cuxo obxectivo é dinamizar a parroquia ofertando actividades que facan desenvolver a sociedade que os rodea dende nenos ata maiores.  O grupo de teatro da asociación e o certame Memorial Manuel Texo certame en homenaxe a un gran defensor da música tradicional galega.
 

Agenda 2000

Establece un conxunto de reformas das políticas da UE, incluída a agricultura , acordadas na Cumbre de Xefes de Estado ou de Goberno da UE, no Consello Europeo de Berlín, celebrado en maio de 1999, que fixou as "Perspectivas Financieiras" para o presuposto da UE a partires do 2000-2006.
Organismo promotor:Comisión Europea
 

Conferencia de Salzburgo 2003 (Conclusións e Programa)

"A Conferencia de Salzburgo é un seguemento da Conferencia de Cork sobre desenrolo rural (1996), que abriu un amplo debate sobre a política de desenrolo rural. Ese proceso culminou na Agenda 2000, que viu a política de desenrolo rural establecido coma o segundo pilar da política agrícola común. A conferencia ofrece unha oportunidade para unha ampla reflexión sobre a experiencia da actual xeración de programas de desenrolo rural que vai dende 2000-2006, e extraer leccións e conclusións para a próxima xeración de programas durante o período 2007-2013.

"

Informe de la Reunión del Grupo de Expertos en Evaluación de Planificación de Desarrollo Regional en la gestión de la urbanización

Experiences from Developing Countries: This publication contains the main papers presented at the Expert Group Meeting on Assessing Regional Development Planning in the Management of Urbanization, Nairobi, May 1997. Three main questions that were addressed were: (i) Policies which aim to control migration from rural to urban areas; (ii) The effectiveness of national-regional and city-region policies in managing urbanization and stimulating socio-economic development; and (iii) Improvement of the conceptual basis and implementation tools of regional development planning.

Vínculos urbano-rurales, enfoque de desarrollo sostenible

This report underscores the economic, social and environmental inter-relationship and interdependence that exist between rural and urban areas. It provides a critical assessment of concepts, methods and practices of the urban-rural linkage approach and the  developmental impacts and policy implications of the same. It shares the experiences and makes suggestions on how to advance this approach to other countries.
Organismo promotor:UNHABITAT
 

Distribuir contido