Linguaxes

  • Galego
  • Español
  • Português

Feed Eixoecologia

Buscar

Iniciar sesión

Pesca

TECNOPEIXE. Plataforma Tecnolóxica

Tecnopeixe consiste na integración efectiva dos esforzos en investigación entre todos os axentes implicados no sector da pesca en Galicia, aplicándose a incrementar o coñecemento para mellorar o desenvolvemento do mesmo, garantindo a competitividade do sector e a sustentabilidade dos recursos; un alto estándar de calidade dos produtos e a mellora das condicións de todos os implicados na actividade contribuíndo deste xeito a consolidar e reforzar a súa posición de liderazgo tanto a nivel estatal coma europeo.

Indicadores Ambientais de Galicia 2007

Autores - Colaboradores: 

D. X. de Desenvolvemento Sostible
 

Este documento supón un instrumento de difusión e información da situación ambiental de Galicia. Os indicadores recollidos neste informe permiten concluír que aínda que aumentan as presións sobre o medio, tamén se desenvolven as políticas e as iniciativas encamiñadas a diminuír e a correxir as agresións sobre el. A partir dos datos que achega este primeiro informe de situación ambiental de Galicia dedúcese que queda un longo camiño por percorrer para acadar os niveis de calidade ambiental axeitado para a poboación galega.

Distribuir contido