Linguaxes

  • Galego
  • Español
  • Português

Feed Eixoecologia

Buscar

Iniciar sesión

estrutura demográfica

Estrutura demográfica

Descrición breve
Composición da poboación dunha rexión agrupada por clases de idade:
poboación nova (0 a 14 anos);
poboación en idade activa (15 a 64 anos) e
poboación maior (> 64 anos).

Fórmula de cálculo
(ai/b)*100

Variables
ai - número de persoas por cada clase de idade:
1:    Poboación nova - 0 a 14 anos
2:    Poboación en idade activa - 15 a 64 anos
3:    Poboación maior -> 64 anos
b - Poboación total (hab.)

Valoración: 

negativo

negativo
Distribuir contido