Linguaxes

  • Galego
  • Español
  • Português

Feed Eixoecologia

Buscar

Iniciar sesión

Medio Rural

Observatorio do Sector Lácteo de Galicia

Observatorio do Sector Lácteo ten as funcións seguintes: Analizar a situación do sector e as diferentes problemáticas que o afectan. Recompilar os datos técnicos e económicos que se lle remitan relativos ás explotacións de vacún de leite. Elaborar un sistema de información así como os índices de referencia que se consideren axeitados para o coñecemento da evolución do sector lácteo.

Proxecto Real

O Proxecto Real ten por objecto desenvolver unha rede para compartir recursos, información e coñecemento para fomentar a innovación no sector agroalimentario (Rede de Innovación Alimentaria Norte de Portugal - Galicia). Este proxecto  proponse a creación formal dunha Rede de Cooperación a nivel da innovación, a creación dunha base tecnolóxica para apoiar á Rede e a difusión de información, investigación e transferencia tecnolóxica.

Centro Agrotecnológico de Lugo (CETAL)

E un organismo de carácter público, legalmente constituido, sen fins lucrativos, capacitado para a realización de actividades destinadas a la generación de conocimiento tecnológico, así como a promover y facilitar su adquisición y explotación.

Plataforma Tecnolóxica Galega Agroalimentaria (Ptgal)

Defínese como o punto de encontro da I+D+i do sector agroalimentario galego e seu obxectivo é o fomento das sinerxias entre os diferentes actores que o integran. Esta plataforma conta co apoio da Dirección Xeral de I+D+i da Consellería de Innovación e Industria, e nela participan máis dun cento de empresas e os principais grupos de investigación de centros tecnolóxicos, universidades e outras entidades.
 

Instituto Galego de Calidade Alimentaria (Ingacal)

Este ente ten coma obxectivos desenvolver a investigación agrícola, gandeira e alimentaria, ademais de impulsar o desenvolvemento da tecnoloxía. Apoia proxectos que supoñan novas orientacións produtivas ou de adecuación ao mercado actuándo como medio propio da administración en áreas coma a investigación e a transferencia de tecnoloxía, a certificación de calidade ou a promoción de iniciativas de desenvolvemento. Ademais ten a función de promocionar e protexer a calidade diferencial dos produtos alimentarios galegos acollidos aos distintos indicativos de calidade.
 

Servizo de Transferencia Tecnolóxica, Estudos e Publicacións

Este servizo avalía as necesidades e inquedanzas do sector para promover a investigación nas materias que o mesmo demande, asumindo as funcións de asesoramento ao sector agrario e forestal nas cuestións de innovación e uso das novas tecnoloxías e difunde entre a sociedade o resultado dos coñecementos obtidos nos centros de investigación, estacións e laboratorios a través de actividades de formación como cursos, xornadas e outras actividades formativa; actividades de información e de documentación, con elaboración de documentos, tanto informes técnicos como publicacións; xeración e xestión d

Estación experimental agrogandeira de Pobra de Brollón

Estación experimental dedicada á agrogandería.
 

Estación experimental de gandaría de montaña Marco da Curra

Estación experimental dedicada á gandaría de montaña.
 

Estación experimental de viticultura e enoloxía de Ribadumia

 Esta estación desenvolve labores de asesoramento, orientación e ensaio especializados. Os seus servizos van dirixidos a particulares e a profesionais do sector. Os traballos de experimentación permiten a adopción das novas tecnoloxías e procedementos nas mellores condicións técnicas e económicas. Á difusión destes coñecementos contribúen as visitas concertadas e as actividades de formación.
 

Estación de viticultura e enoloxía de Galicia (EVEGA)

Esta estación ten coma fin o fomento e desenvolvemento tecnolóxico do sector vitivinícola galego a través da investigación aplicada, do asesoramento a viticultores e embotelladores e da formación. Nela realízanse análises para produtos derivados da vide. As funcións principais  son investigación, servizos ao sector, laboratorio de química enolóxica, asesoramento, transferencia tecnolóxica e formación.  Colabora en publicacións e tamén realiza as súas propias. Ten tamén unha laboura de difusión directa das tecnoloxías desenvolvidas mediante cursos, xornadas e visitas
 

Distribuir contido