Linguaxes

  • Galego
  • Español
  • Português

Feed Eixoecologia

Buscar

Iniciar sesión

Medio Rural

Centro de investigacións agrarias de Mabegondo

Este centro ten a función de realizar investigacións aplicadas e básicas orientadas nas liñas de investigación preferentes dos programas de recursos e tecnoloxías agroalimentarias. Realiza tamén difusión directa da tecnoloxía desenvolvida a través dos Días de Campo, reunións específicas con sectores e grupos específicos (ovino, vacún, matadoiros e carniceiros...), visitas dos agricultores e alumnos de ensino técnico ás fincas e laboratorios do CIAM, xuntanzas co Servizo de Extensión Agraria, asesoramento dos investigadores a agricultores e institucións que así o demanden.

Centro de formación e experimentación agroforestal de Lourizán

Neste centro de formación ubicado en Lourizán ofértase formación de grao medio de traballos forestais e conservación do medio natural, e de grao superior de xestión e organización dos recursos naturais e paisaxísticos. Entre as infraestruturas coas que contan cabe destacar un laboratorio de sementes e unha finca de 50 ha con máis de 150 especies arbóreas e leñosas.
 

Centro de formación e experimentación agroforestal "Pedro Murias"

A oferta de estudos neste centro comprende tres diferentes tipos de grao medio, explotacións gandeiras, explotacións agrarias extensivas e conserveira vexetal, cárnica e de peixe.
 

Centro de formación e experimentación agroforestal de Monforte

Neste centro de formación ofrécense estudos regrados e de garantía social, respecto dos primeiros contan cos graos medios das disciplinas de Explotacións gandeiras, Xardinería e Explotacións agrarias extensivas; no referente á formación de garantía social ofrécese o curso de Operario de explotacións agropecuarias.
 

Centro de formación e experimentación agroforestal de Becerreá

En este centro de formación e experimentación ofértanse estudos regrados de grao medio e grao superior, Traballos forestais e conservación do medio natural e Xestión e organización dos recursos naturais e paisaxísticos, respectivamente. Para elo conta cunhas infraestruturas escepcionais coma por exemplo un taller de 196 metros cadrados, naves para o gando vacún con instalacións para o muxido, unha nave de instalacións agrarias de 373 metros cadrados e unha finca prácticas de 72 ha.
 

Centro de formación e experimentación agroforestal de Sergude

Este centro de formación conta cunha oferta de estudos regrada de Traballos forestais e conservación do medio natural, Xestión e organización de empresas agropecuarias e Explotacións agrarias extensivas.
 

Centro de formación e experimentación agroforestal de Guísamo

O Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo depende da Dirección Xeral de Innovación e Industrias Agrarias e Forestais da Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia. O seu obxectivo é respostar ás necesidades formativas das/dos profesionais, entidades, asociacións e poboación relacionada con actividades agrogandeiras, forestais e dinamización do medio rural.

Centro de Recursos Zooxenéticos

As funcións que desenvolve  están encamiñadas á conservación e á recuperación das Razas Gandeiras Autóctonas de Galicia en perigo de extinción. Rabaños fundacionais de morenas Galegas e galiña de Mos, Banco de xermoplasma (seme e embrións bovinos), colaboración na xestión dos libros xenealóxicos, mantemento da diversidade xenética coa posta a disposición dos criadores de: sementais bovinos, seme e exemplares aviares, estudo e análise aplicativos de produción de razas.

Centro de Recursos Zooxenéticos de Galicia: Museo da Gandería e museo vivo

No museo da gandaría recolle a historia da gandaría dende o seu inicio ata a actualidade. Os seus fondos vanse incrementando cos aportes dos criadores. No museo vivo mostran as razas ás persoas que alí acoden.
 

Distribuir contido