Linguaxes

  • Galego
  • Español
  • Português

Feed Eixoecologia

Buscar

Iniciar sesión

Proxectos Europeos

Fundación Galicia Europa

Esta fundación nace co fin de promover todas as accións que propicien o achegamento entre Galicia e Europa. Participada por diversas etidades públicas e privadas galegas, a Fundación está vinculada funcionalmente á Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa EU, da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia. Os seus ámbitos de acción son: Defender os intereses de Galicia perante a UE, informar sobre a UE en Galicia, formar e sensibilizar sobre Europa en Galicia e promover a participación galega en proxectos europeos.
 

Distribuir contido