Linguaxes

  • Galego
  • Español
  • Português

Feed Eixoecologia

Buscar

Iniciar sesión

Publicaciones

A Mariña Central. Escudo Territorial

Estudo integral da comarca da Mariña Central no que se realiza unha exhaustiva análese socioeconómica e unha pormenorizada relación de recursos do territorio. Inclúe un DAFO da comarca
 

Ortegal. Escudo Territorial

Estudo integral da comarca de Ortegal no que se realiza unha exhaustiva análise socieconómica e unha pormenorizada relación de recursos do territorio. Inclúe un DAFO da comarca
 

A Mariña Occidental. Estudo Territorial

Estudo integral da Comarca da Mariña Occidental no que se realiza unha exhaustiva análise socioeconómica e unha pormenorizada relación de recursos do territorio. Inclúe un DAFO da comarca
 

Cultura tradicional e desenvolvemento rural

Este libro fai un percorrido por diferentes aspectos vencellados ao Patrimonio Inmaterial. Coa idea condutora de que o Patrimonio Inmaterial pode ser un dos alicerces para definir estratexias de desenvolvemento que dean resposta a algúns dos problemas máis graves dos que se enfronta o mundo rural galego.
Organismo promotor:Xunta de Galicia, Universidade de Vigo
 

Guía Europea de observación del Patrimonio Rural

Esta guía supón unha contribución ao equilibrio cidade-campo valorando os recursos do mundo rural coma factor de desenrolo. É unha promoción dunha ordeación sostible das zonas rurais irmandando o desenrolo e a protección dos valores patrimoniais, paisaxísticos, naturais e culturais.
Organismo promotor:CEMAT
 

Conferencia Europea de Ministros Responsables da Ordenación do Territorio (CEMAT): Declaración de Lisboa sobre "Redes para el desarrollo territorial sostenible del continente europeo: Puentes a través de Europa"

Nesta declaración resalta a crecente importancia das redes para a construción dunha Europa de interaccións e intercambios a nivel rexional, nacional e europeo así coma cos territorios máis globais, establecendo "pontes" para o desenrolo territorial e socioeconómico sostible.
Organismo promotor:CEMAT
 

Manual sobre el Marco Común de Seguimiento y Evaluación (Documento orientativo)

Este documento orientativo establece un planteamento para o seguemento e avaliación correspondente ao período 2007-2013, atendendo ao novo Regramento, que prevé un seguemento estratéxico das estratexias nacionais comunitarias vinculado ás prioridades da UE e establecendo indicadores comúns e a súa cuantificación.
Organismo promotor:Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural
 

Sostenibilidad local: Una aproximación urbana e rural

Autores - Colaboradores: 

Jimenez Herrero, Luis M.
 

Este informe profundiza nos procesos de desenrolo local dende a perspectiva da sustentabilidade integral, atendendo tanto ao mundo urbano coma ao mundo rural nun contexto territorial.
Organismo promotor:OSE
 

Cambios de ocupación del suelo en España

Autores - Colaboradores: 

Jimenez Herrero, Luis M.
 

Neste informe faise unha análise dos cambios de ocupación do territorio observados nos últimos anos , análese que vai acompañado de imaxes de distintas zonas españolas. Explica as implicacións destes cambios para a sustentabilidade tanto sobre os sectores productivos , coma sobre o Medio Ambiente e a calidade de vida dos cidadáns de xeracións presentes e futuras e propón medidas para manter e protexer o territorio en España
Organismo promotor:OSE
 

Distribuir contido