Linguaxes

  • Galego
  • Español
  • Português

Feed Eixoecologia

Buscar

Iniciar sesión

Publicaciones

II Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo

Neste encontro internacional enfatízase no análise da fecundidade coma parte dunha política para a planificación do desenrolo. Esta Conferencia realízase nun momento no que conflúen os estudos sobre aspectos demográficos do desenrolo levados a cabo por especialistas co inicio dos programas de poboación subvencionados pola Axencia dos Estados Unidos para o Desenrolo Internacional (USAID).
Organismo promotor:ONU

III Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo

Nesta conferencia o énfasis do debate centrouse nas relacións entre os factores de poboación e o desenrolo. Como froito da Conferencia, o Plan de Acción Mundial sobre Poboación sinala, entre otros principios, que a meta esencial é o desenrolo social, económico e cultural dos países, que os fenómenos demográficos e o desenrolo son interdependentes, e que os obxectivos e políticas demográficas son parte integrante (elementos constitutivos) das políticas de desenrolo social e económico.
Organismo promotor:ONU
 

IV Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo

"Esta Conferencia  revisou e ratificou na maioría dos aspectos os acordos da Conferencia de Bucarest de 1974 e ampliou o Plan de Acción Mundial sobre Poboación (PAMP), para incorporar os resultados das últimas investigacións e datos proporcionados polos gobernos. Os dereitos humanos individuais e familiares, as condicións de saúde e benestar, o emprego, a educación, entre otros, foron temas relevantes dentro da Declaración suscrita pola Conferencia.

V Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo

No documento aprobado nesta conferencia respáldase unha nova estratexia na que destacan os numerosos vínculos existentes entre a población e o desenrolo e céntrase a atención na satisfacción das necesidades de homes e mulleres particulares máis que no logro de obxectivos demográficos. Concretamente no seu capítulo IX trata a distribución de la población, urbanización y migración interna.  

"Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (1999) CIPD + 5 "

Os progresos e desafíos na implementación das estratexias sobre poboación e desenrolo foi o tema central desta reunión de líderes mundiais acordada por unha resolución de la Asamblea General adoptada el 18 de Diciembre de 1997.
Organismo promotor:ONU
 

II Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos (HABITAT II)

"El objetivo de la segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat II) es abordar dos temas de ámbito mundial con idéntica importancia: ""Vivienda adecuada para todos"" y ""desarrollo sostenible de los asentamientos humanos en un mundo en vías de urbanización"". Los seres humanos son el principal centro de atención para el desarrollo sostenible, en especial la existencia de viviendas adecuadas para todos y la sostenibilidad de los asentamientos humanos; todos tienen derecho a una vida sana y productiva en armonía con la naturaleza.
"

Buenas Prácticas en Desarrollo Rural e Igualdad

"La selección de buenas prácticas aquí descrita busca mostrar y reconocer el camino recorrido en materia de igualdad entre varones y mujeres en el desarrollo rural, durante el periodo de programación anterior.

"Conferencia Internacional sobre desarrollo rural y agricultura sostenibles en las regiones montañosas"

Conferencia na cal se trata o tema da  protección  dos ecosistemas montañosos e de mellorar o benestar da xente de montaña.
Organismo promotor:Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
 

"Análisis sindical sobre agricultura, desarrollo rural, desertificación, sequía, tierra y África"

"Análise de qué manera a agricultura e o desenvolvemento rural poden contribuir a
afrontar  problemas coma a enerxía, o aumento do prezo dos alimentos, o cambio climático, a pobreza e garantir condicións de vida ede traballo decentes e
sostenibles para todos."
Organismo promotor:Comisión sobre el Desarrollo Sostenible
 

VIII Congreso Internacional de Desarrollo Rural

Analiza as fontes internas e externas xeneradoras dos inputs necesarios para la innovación, realizando un análise e establecendo un debate aberto desde diferentes perspectivas vinculadas á realidade do territorio.
 

Distribuir contido