Linguaxes

  • Galego
  • Español
  • Português

Feed Eixoecologia

Buscar

Iniciar sesión

Cooperación internacional

Amigos Escaes-Perú

Amigos Escaes-Perú, nacemos como unha ONGD de ámbito nacional. Os nosos obxectivos céntranse sobre todo na sensibilización da sociedade española ante os problemas de subsistencia que existen no Terceiro Mundo.O noso traballo desenvólvese en colaboración cunha ONGD peruana, ESCAES, e consiste na captación de axuda para o desenvolvemento de actividades en Perú. Estas actividades céntranse no desenvolvemento integral do campesiñado dos Andes, en armonía cos patróns culturais aló existentes, respetando os intereses nacionais e rexionais e contribuíndo á planificación do país.
 

Estrategia Española de Desarrollo Sostenible

Enmarcada dentro de la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la UE, la Estrategia española se plantea para aspirar a una sociedad más coherente en el uso racional de sus recursos, socialmente más equitativa y cohesionada y territorialmente más equilibrada. Se centra en siete áreas de trabajo prioritarias y fomenta un enfoque integrador de todas las dimensiones de la  sostenibilidad:  económica, social, ambiental. También vincula el desarrollo sostenible a la prosperidad económica y a la existencia de una mayor cohesión social.
Organismo promotor:Gobierno de España

Distribuir contido