Linguaxes

  • Galego
  • Español
  • Português

Feed Eixoecologia

Buscar

Iniciar sesión

Recursos Propios

FORO DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS SUSTENTABLES

Imagem: 
Fecha de Celebración: 
Wed, 2012-11-07 09:00
Lugar de Celebración: 
Auditorio de Galicia, Santiago de Compostela
Google map: 

O Xeoportal do Proxecto Desourb

entradilha noticias: 

O XEOPORTAL do proxecto Desourb é unha ferramenta que pon a disposición dos usuarios todos os datos relevantes relacionados co desenvolvemento sustentable do territorio, ademáis da súa evolución e información relacionada.

Os obxectivos son:

Facilitar o acceso e a integración da información espacial, tanto a nivel institucional e empresarial como dos propios cidadáns, para estender o coñecemento e o uso da información xeográfica e a optimización da toma de decisións en base a ela.

Promover os metadatos estandarizados como método para documentar a información espacial (estradas, entidades de poboación, usos do chan ou espazos protexidos) de cara a reducir custos e evitar duplicidade de esforzos.

A Agencia de Ecologia Urbana e a Consellería de Medioambiente organizan o Foro de Intercambio de Experiencias Sustentables do proxecto europeo Desourb

entradilha noticias: 

Reunirá a expertos nacionais e internacionais os días 7 e 8 de novembro no  Auditorio de Galicia, en Santiago de Compostela

 

O Eixo Atlántico, a través da Agencia de Ecologia Urbana, e a Consellería de Medio Ambiente Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia organizan o Foro de Intercambio de Experiencias Sostibles no marco do proxecto europeo Desourb "Un modelo innovador de xestión territorial" que se celebrará no Auditorio de Galicia, en Santiago de Compostela, os días 7 e 8 de novembro.

Xestión de residuos urbanos nos municipios do Eixo Atlántico

imagen: 
Data de publicación: 
Thu, 2011-06-02 (All day)
Autores - Colaboradores: 

EDITORES

Manuel Borobio Sanchiz
Xoán F. Vázquez Mao
 
DIRETOR SEPU
Enrique José Varela Álvarez
 
AUTORES
Isabel Maria Marta Bentes
Francisco Pan-Montojo González
Carlos Afonso Teixeira

Xestión de residuos urbanos nos municipios do Eixo Atlántico, a primeira publicación da colección Estudos de desenvolvemento sustentable da Axencia de Ecoloxía Urbana do Eixo Atlántico, presenta a situación da xestión dos residuos sólidos urbanos na Eurorrexión así como unha breve prospectiva e unha serie de recomendacións sobre esta xestión.

Axenda 21 local: Apoio á elaboración e implementación

imagen: 
Autores - Colaboradores: 

EDITORES
Manuel Borobio Sanchiz
Xoán F. Vázquez Mao

DIRECTOR S.E.P.U.
Enrique Varela

AUTORES
Anabela de Carvalho Martins Fernandes
Violeta Bouzada Novoa
Paulo António Silva Gonçalves
Marcos Pérez Gulín
Fernando Sanz Guardo
Francesc Cárdenas Ropero
Emilio Fernández Suárez
Luis Manuel Morais Leite Ramos

REVISIÓN
Gonzalo Méndez Martínez
Manuel Rodríguez Suárez
Laura Domarco Álvarez

COORDINADORES CIENTÍFICOS
Emilio Fernández Suárez
Universidad de Vigo
Luis Manuel Morais Leite Ramos
UTAD
Francesc Cárdenas Ropero
Agencia de Ecología Urbana de Barcelona

EQUIPO TÉCNICO DA AXENCIA DE ECOLOGÍA URBANA
Anabela de Carvalho Martins Fernandes
Ecología Aplicada
Paulo António Silva Gonçalves
Ingeniería ambiental
Fernando Sanz Guardo
Ciencias Ambientales
Manuel Rodríguez Suárez
Biología
Laura Domarco Álvarez
Ciencias Ambientales
Violeta Bouzada Novoa
Publicidad y Relaciones Públicas

EDICIÓN
Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular

As organizacións que pretenden alcanzar posicións de liderado nos seus ámbitos nestas primeiras décadas do século XXI deben introducir, se aínda non o fixeron, instrumentos
de planificación estratéxica na súa xestión. Neste contexto, é preciso sinalar que a Axenda 21 Local (A21L) é un documento estratéxico, considerado como tal porque parte dun
modelo intencional que orienta todas as accións municipais co obxectivo de conseguir un modelo de desenvolvemento máis sustentable. É transversal, porque inclúe todos os ámbitos

Archivo PDF: 

Dossier de prensa Desourb 2011

imagen noticias: 
entradilha noticias: 

Consulte en pdf as aparicións en prensa do proxecto Desourb.

Distribuir contido