Linguaxes

  • Galego
  • Español
  • Português

Feed Eixoecologia

Buscar

Iniciar sesión

Recursos Externos

Capacidad de carga

Tamaño de la población en biomasa o en número de individuos que puede soportar un hábitat determinado. (Junta de Andalucia, Consejería de MA)

 

Biodiversidad

Variedad de especies animales y vegetales en su medio ambiente. RAE

 

Vía verde (Portugal)

Es un sistema de telepeaje electrónico que se usa en Portugal desde 1991, y extendido a todos los peajes de todas las autopistas y puentes del país desde 1995. Al pasar por el carril exclusivo a usuarios en un peaje, una etiqueta RFID sujeta al parabrisas del vehículo transmite su identificador y el importe del peaje se carga directamente a la cuenta bancaria del cliente.

Ordenación

Define o que supón a ordenación dos montes.
Organismo promotor: Xunta de Galicia. Consellería de Medio  Rural.

 

Palmira e Marcial. Odisea Medioambiental.

Autores - Colaboradores: 

Francisco Sóñora. Jose Lires. Fran Bueno.
 

Este é un comic que conta historia  dunha viaxe no tempo co obxecto de amosar o que provocou o cambio climático comparando os mesmos escenarios e épocas distintas.
Organismo promotor:Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible. Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible. Climántica

 

Instrucións para a estrutura e codificación dos Plans de Xestión Forestal. Índice dun Plan de Xestión

Este manual pretende unificar criterios mínimos nos contidos e disposición da información nos Plans de Xestión, establecendo a estrutura mínima dun plan deste tipo, o formato do texto a presentar, a información xeoespacial a aportar, xunto coa información que se vai definindo nos indicadores dispostos nos seguintes doce anexos para finalizar co anexo trece denominado "Metadatos".
Organismo promotor:Xunta de Galicia. Consellería de Medio Rural e Dirección de Montes e Industrias Forestais

 

UXFOR (Unidades de Xestión Forestal)

A presentación comeza cunha breve explicación sobre a situación do monte galego respecto da propiedade e os tipos de propiedades existentes. Aborda a problemática dos incendios forestais e a necesidade de por en valor o monte galego. Mostra a resposta da Administración cun novo marco lexislativo explicando os obxectivos e no marco da Lei 3/2007 as finalidades da UXFOR. Plasma exemplos de Uxfor e remata cunha diapositiva na cal dispón claramente tódolos obxectivos deste tipo de unidade de xestión.
Organismo promotor:Consellería de Medio Rural. Xunta de Galicia.

 

Aproveitamento enerxético da Biomasa

Documento no cal se define o que supón a opción da Biomasa como fonte de enerxía e a relación que ten co sector forestal pois os residuos que del se xeran poden ser recurso enerxético mediante a produción de enerxía utilizando a técnica da Biomasa.
Organismo promotor:Consellería de Medio Rural. Xunta de Galicia.

 

Memoria de actividades 2007

Esta publicación describe as actividades que a Red Española de Ciudades por el Clima levou a cabo durante o ano 2007. Actividades que tiñan coma obxecto fomentar actuacións locais dirixidas á redución de emisións de gases de efecto invernadeiro e adaptación ao cambio climático, así coma dotalos de ferramentas que faciliten o desempeño das súas obrigas.
Organismo promotor:FEMP. Red Española de Ciudades por el Clima.

 

Boas prácticas forestais

Neste documento dispóñense brevemente as boas prácticas a levar a cabo polos xestores forestais para levar a cabo unha xestión sustentable
Organismo promotor:Consellería de Medio Rural. Xunta de Galicia.

 

Distribuir contido