Linguaxes

  • Galego
  • Español
  • Português

Feed Eixoecologia

Buscar

Iniciar sesión

Boas prácticas

Sistema de gestión medioambiental na praia.

Nas praias que dan nome ao concello (praias urbanas) procedeuse á implantación dun sistema de xestión medioambiental, abarcando non só as praias mesmas senón tamén, paseo marítimo e instalacións asociadas. Conseguiuse unha xestión máis eficiente dos recursos enerxéticos e hídricos e unha correcta xestión dos residuos mediante a concienciación de técnicos e usuarios.
Deba (Gipuzkoa).
 

Sistema de xestión medioambiental nunha área do Concello.

 Esta boa práctica levouse a cabo mediante a implantación dun sistema de xestión medioambiental no Departamento de Agricultura, Gandeiría, Montes, Medio Ambiente e Xuntas Administrativas do Concello de Amurrio, segundo o Regramento (CE) 761/2001 EMAS. Froito da implantación do sistema de xestión conseguiuse unha boa xestión ambiental dos montes públicos mediante unha xestión en continua mellora e con oportunidades de aforro económico.
Amurrio (Álava).
 

Aplicacións municipais de criterios de sustentabilidade enerxética.

Esta boa práctica supuxo a definición dos criterios básicos municipais de cara a mellorar a calidade ambiental a través da busca da sustentabilidade enerxética do concello. Logrouse a realización de auditorías enerxéticas en instalacións municipais e a instalación e fomento de infraestruturas de xeración de enerxías alternativas á vez que sustentables.
Irún (Guipuzkoa).
 

Formación para a implantación de instalacións de enerxía renovable.

Neste concello levouse a cabo unha estratexia de implantación de enerxías renovables mediante formación e capacitación de persoas que se encarguen de instalar os mecanismos de enerxía renovable. Froito desta estratexia instaláronse 140 paneis solares e placas fotovoltaicas, realizouse un proxecto de capacitación profesional, pedagóxico e de conciencia cidadá e prodúxose un impulso para a creación dunha empresa de enerxías renovables.
Ermua (Bizkaia).
 

Aforro enerxético no alumeado público.

Esta iniciativa abordou a adecuación e redución do consumo enerxético municipal mellorando a eficiencia do alumeado público a as instalacións municipais. Conseguiuse unha redución de ata o 52% de consumo eléctrico, asi coma un menor gasto e contaminación lumínica.
Bakio (Bizkaia).
 

Recuperación dunha antiga central hidroeléctrica.

Esta boa práctica consistiu na recuperación dunha antiga central hidroeléctrica en desuso para producir e vender enerxía seguindo o réxime especial segundo o Real Decreto 2818/98, do 23 de decembro, sobre produción de enerxía eléctrica de instalacións abastecidas por recursos ou fontes de enerxía renovable, residuos e coxeneración. Con isto logrouse a produción de 3 millóns de KWh ao ano a partires dunha fonte de enerxía limpa e a recuperación do patrimonio industrial municipal.
Asparrena (Álava).
 

Campaña de sensibilización cidadán sobre sustentabilidade e Axenda Local 21.

Mediante distintos elementos de comunicación procedeuse á difusión do desenvolvemento da Axenda Local 21 e á sensibilización ambiental. Conseguiuse dar a coñecer á poboación a sustentabilidade, os avances conseguidos no marco da Axenda21 e a responsabilidade de cada individuo na mellora do seu entorno e a propia calidade de vida.
Zarautz (Guipuzkoa).
 

Recetario aberto de actibidades de educación para a sustentabilidade.

Neste concello constituiuse unha iniciativa de reflexión, debate e consenso, en base á participación activa do alumnado e profesorado de diversos centros educativos de Mungia; a elaboración dun "Recetario" aberto -e polo tanto modificable e susceptible de incorporar novas iniciativas- de actividades educativas da desenvolver tanto no ámbito escolar coma municipal en favor da sustentabilidade local.
Mungia (Bizkaia).
 

Monográficos de comunicación sobre a Axenda Local 21.

Esta iniciativa partiu da idea de difundir entre a cidadanía unha serie de artigos coleccionables que daban conta do proceso da Axenda Local 21 no concello. Conseguiuse que a cidadanía se informara e sensibilizara no referente ao proceso da Axenda 21 e os valores de desenvolvemento sustentable de xeito claro, directo e comprensible.
Llosio-Laudio (Álava).
 

"Escolle os xogos para o teu parque".

No concello de Legazpi levouse a cabo o fomento da participación cidadá por medio dun folleto a rechear polos nenos do municipio acerca da elección dos xogos a instalar no novo parque infantil. Creouse deste xeito unha nova área de xogos a partires da opinión expresada por 125 nenos aos que se lles introduce nos procesos participativos e democráticos.
Legazpi (Guipuzkoa).
 

Distribuir contido