Linguaxes

  • Galego
  • Español
  • Português

Feed Eixoecologia

Buscar

Iniciar sesión

Sociedade

Puesta en marcha de un servicio civil voluntario para mejorar el comportamiento ambiental de los hogares.

La asociación francesa Unis Cités ha creado un servicio civil voluntario dirigido a jóvenes de 18 a 25 años. El objetivo de este servicio es concienciar a los hogares de los barrios populares sobre la necesidad de adoptar hábitos respetuosos con el medio ambiente.
Francia.
 

Tren Berdea.

Nesta ocasión a práctica consiste na posta a disposición da cidadanía dun medio de transporte público, atractivo e divertido, para achegala aos espazos naturais do concello co obxecto de dar coñecer e difundir os seus valores naturais.
Irun (Gipuzkoa).
 

Acondicionamiento paisaxístico e percorrido botánico nun parque urbano.

O parque urbano Arenatza foi obxecto de fomento do valor paisaxístico, forestal, ambiental e lúdico mediante labouras de recuperación, consolidación e divulgación do parque e río colindante. Deste xeito, conseguiuse unha recuperación paisaxística e posta a disposición do público, incluídas visitas guiadas dunha parcela ribeireña de 22000 m2 mediante a plantación dunhas sesenta árbores.
Güeñes (Bizkaia).
 

Guía comarcal de lugares de interese paisaxístico.

Esta práctica consistiu na elaboración dunha guía para das a coñecer os lugares máis destacables do Baixo Deba dende o punto de vista paisaxístico, amosando os seus recursos naturais e invitando a aprender a valoralos, conservalos e visitalos. Chegouse desta maneira a recopilar un único documento de todo o patrimonio paisaxístico e natural da zona.
Comarca del Bajo Deba (Gipuzkoa).
 

Estudo do municipio dende a óptica da sustentabilidade.

O concello de Sondika decidiu criterios vinculados á sustentabilidade nos temas relacionados co desenvolvemento e a ordenación territorial do municipio. Froito desta decisión prodúxose un aumento do grao de coñecemento dos problemas ambientais do concello, o que dá lugar a unha reflexión global e maior sensibilización a nivel municipal.
Sondika (Bizkaia).
 

Xestión integral de residuos urbanos con participación cidadá.

Esta boa práctica parte da implantación dunha forma racional e integrada de tratamento de residuos sólidos contando para isto cun proceso altamente participativo e que inclúe a construcción dunha planta de reciclaxe e compostaxe dando servizo ao 100% da poboación, reintroducíndose os produtos no ciclo produtivo a través de empresas de economía local.

Fomento da compostaxe no medio rural.

 Para levar a cabo esta boa práctica procedeuse á implantación da compostaxe nas zonas de Mungia onde sí era viable: caseríos de zonas rurais e barrios periféricos. O principal logro foi o establecemento dun programa de apoio á compostaxe da fracción orgánica dos residuos domiciliarios e de xardiñería dos barrios periféricos, xunto coa sensibilización no respecto polo entorno e educación nas novas experienzas de compostaxe.
Mungia (Bizkaia).
 

Recollida selectiva de aceite de uso doméstico.

Para levar a cabo esta boa práctica repartíronse de xeito gratuíto recipientes para a recollida do aceite de uso domestico, xerando o hábito por parte dos habitantes a reciclar o aceite usado, evitar que se verta polo desagüe e mellorara a calidade da auga do rio. Os recipientes repartidos son ao mesmo tempo reciclados. Recuperáronse 1,7 toneladas de aceite usado que se reaproveitou en parte para a produción de biodiesel.
Llodio-Laudio (Álava).
 

Ordenanza e xunta municipal para a xestión de residuos domiciliarios.

Neste concello alavense articulouse unha ordenanza municipal de xestión de residuos domiciliarios e a creación da Xunta municipal de residuos coma elemento de implicación da industria local, establecendo acordos de cooperación e prestación de servizos dentro da estratexia ambiental local. Froito do mencionado, logrouse a redución do vertido de residuos perigosos grazas a unha maior concienciación cidadá e ao coñecemento dos fluxos de residuos no concello.
Legutiano (Álava).
 

Gestion5r: unha ferramenta en Internet para a reciclaxe.

Para conseguir a calificación de boa práctica, este concello biscaíno creou unha ferramenta tecnolóxica e práctica que aglutina a maior información existente acerca da reciclaxe e xestión dos residuos a nivel estatal. Logrouse a sensibilización e orientación á poboación e empresas para a correcta xestión de residuos.
Gordexola (Bizkaia).
 

Distribuir contido