Linguaxes

  • Galego
  • Español
  • Português

Feed Eixoecologia

Buscar

Iniciar sesión

Sociedade

Sistema integral de xestión de residuos municipais na comarca de l'Alt Urgell.

Creación dunha mancomunidade por parte de sete concellos da comarca de l´Urgellet que se ocupa da recollida e xestión de residuos adoptando un modelo integral, logrando deste xeito mellorar a recollida selectiva e aumentar notablemente a contía de residuos reciclados.
Zona norte da comarca de l´Alt Urgell (Lleida).
 

Campaña de comunicación e educación ambiental para a recollida selectiva da fracción orgánica en Mataró.

Campaña que perseguía unha recollida selectiva da materia orgánica, establecendo unha metodoloxía de comunicación e educación ambiental que servira para promover a participación activa de todo o tecido social na nova recollida. Esta campaña tamén busca un reforzo do resto de recollidas selectivas, así coma dos puntos limpos.
Barcelona, Mataró (Barcelona) y Premià de Mar (Barcelona).
 

Programa de compostaxe doméstica na comarca do Ribeiro (Ourense)

Programa experimental de compostaxe doméstico en 200 vivendas de catro municipios rurais, co fin de avaliar o grao de implicación da poboación neste proceso.
Comarca do Ribeiro.
 

Xestión da velocidade nas vías de acceso a Barcelona.

Medida levada a cabo polo goberno catalán consistente no establecemento de 80 km/h nas principais vías de acceso a Barcelona ao seu paso por 16 municipios da primeira coroa. A adopción desta medida busca reducir a contaminación e a sinestrialidade. Esta medida forma parte dun plan máis amplio de mellora de calidade do aire na área metropolitana barcelonesa.
Área Metropolitana de Barcelona.
 

York - A cidade sustentable (York - The sustainable city)

Plan levado a cabo pola cidade inglesa de York, que ten por finalidade reducir a pegada de carbono e aplicar diversas medidas de cara a un desenvolvemento sustentable da cidade coa participación cidadá na toma de decisións neste senso, mantendo así as cualidades da cidade e obter un equilibrio entre o crecemento económico e físico e a sustentabilidade.
York (Reino Unido).
 

Urbanización do Parque Moret en Huelva.

Recuperación dun antigo parque grazas á estreita colaboración entre unha ampla plataforma cidadá e as autoridades locais. Desta colaboración xurdiu un proxecto que integrou as necesidades expresadas mediante a participación da cidadanía e os criterios técnicos.
Huelva.
 

Guía CARPE: directrices comúns para a compra pública responsable en Europa.

Guía que proporciona as directrices para diferentes estratexias de compra responsable.  Esta guía realizouse a través da exploración de oportunidades para a adopción de criterios sociais e ambientais nas compras de a realizar por entidades públicas. Este proxecto do cal forman parte doce membros de EUROCITIES, analizou experiencias a través dos diferentes enfoques da compra responsable coma o comercio xusto, a compra verde ou a promoción do emprego.

Rede de Telecomunicacións GUIFI: libre, aberta e neutral.

Rede de telecomunicacións libre, aberta e neutral que se vertebra a partires dun acordo interconexión entre iguais, onde participante, ao conectarse, extende a rede e obtén conexión con todos os demais usuarios.
Diversos municipios españoles especialmente en Cataluña.
 

Inclusión de criterios ambientais na compra de mobiliario urbano e outros productos derivados dos bosques.

Inclusión nos plegos de condicións do concurso de suministro de bancos de madeira de criterios ambientais, por parte do Servizo de Medio Ambiente da Diputación de Toledo coa colaboración do Servizo de Contratación. Entre outras condicións, é obrigado que a madeira conte cun certificado de xestión forestal.
Toledo.
 

Información en tempo real nas cidades (Sistema Operativo Urbano”, “The City Operating System”)

Sistema que permite obter en tempo real diversos parámetros do espazo público: condicións ambientais, fluxos de tráfico, dispoñibilidade de prazas de aparcamento nas rúas, necesidades de rego de zonas verdes, información relevante para a seguridade cidadá ou alumeado público dinámico que se adapta á demanda real de iluminación.
Barcelona.
 

Distribuir contido