Linguaxes

  • Galego
  • Español
  • Português

Feed Eixoecologia

Buscar

Iniciar sesión

Natureza

Acondicionamiento paisaxístico e percorrido botánico nun parque urbano.

O parque urbano Arenatza foi obxecto de fomento do valor paisaxístico, forestal, ambiental e lúdico mediante labouras de recuperación, consolidación e divulgación do parque e río colindante. Deste xeito, conseguiuse unha recuperación paisaxística e posta a disposición do público, incluídas visitas guiadas dunha parcela ribeireña de 22000 m2 mediante a plantación dunhas sesenta árbores.
Güeñes (Bizkaia).
 

Conservación da biodiversidade mediante a creación dun humedal.

Coa intención de favorecer a conservación da biodiversidade ligadas a este tipo de hábitats, creouse un humedal nunha zona de gran riqueza natural, o monte comunal Añarbe. Unido á creación do humedal creáronse puntos de interese naturalístico con información que permite interpretar, preservar e potenciar o humedal mediante o seu coñecemento. Logrouse a preservación da biodiversidade e o incremento da fauna acuática.
Errenteria (Gipuzkoa).
 

Guía comarcal de lugares de interese paisaxístico.

Esta práctica consistiu na elaboración dunha guía para das a coñecer os lugares máis destacables do Baixo Deba dende o punto de vista paisaxístico, amosando os seus recursos naturais e invitando a aprender a valoralos, conservalos e visitalos. Chegouse desta maneira a recopilar un único documento de todo o patrimonio paisaxístico e natural da zona.
Comarca del Bajo Deba (Gipuzkoa).
 

Viveiro municipal de plantas autóctonas.

Este concello tomou a iniciativa de por en marcha un viveiro de plantas autóctonas xestionado por voluntariado local, cunha produción suficiente para atender parte das necesidades locais. Logrouse deste xeito dispor de máis de 1500 pés de plantas autóctonas utilizadas para as rehabilitacións forestais, áreas verdes do concello e zonas adxacentes.
Asparrena (Álava).
 

Xestión sustentable dos bosques públicos.

Neste municipio deuse un impulso a unha xestión forestal sustentable coa intención de compatibilizar o rendemento económico forestal co rendemento ambiental e social conseguindo deste xeito a Certificación forestal Paneuropea. Logrouse tamén a rehabilitación dos bosques locais e a súa adecuación para o uso público.
Amurrio (Alava).
 

Creación dunha zona verde fluvial.

Nesta cidade levouse a cabo a recuperación ambiental da marxe dereita do río Oria e a creación de espazos verdes de ribeira.

Recollida selectiva porta a porta de aparellos eléctricos e electrónicos.

Esta boa práctica consiste na reciclaxe dos lodos xerados no proceso de tratamento das augas da comarca na estación depuradora de Arazuri. O feito de que estes lodos fosen de gran calidade e baixo contido en metais pesados fixo que fosen aptos para o seu aproveitamento coma, abono, compost e recebo coa consecuente gran aceptación por parte dos agricultores.
Arazuri (Navarra).
 

Sistema de xestión medioambiental nunha área do Concello.

 Esta boa práctica levouse a cabo mediante a implantación dun sistema de xestión medioambiental no Departamento de Agricultura, Gandeiría, Montes, Medio Ambiente e Xuntas Administrativas do Concello de Amurrio, segundo o Regramento (CE) 761/2001 EMAS. Froito da implantación do sistema de xestión conseguiuse unha boa xestión ambiental dos montes públicos mediante unha xestión en continua mellora e con oportunidades de aforro económico.
Amurrio (Álava).
 

Foro pola sustentabilidade.

Tratouse neste foro de xerar unha cauce permanente entre o concello e a cidadanía con obxectivo de ser o órgano impulsor e avaliador da Axenda Local 21 do municipio. Logrouse a consolidación desta canle de comunicación conseguindo así a recollida da percepción cidadá e elaboración e seguimento do plan de acción local.
Alonsotegi (Bizkaia).
 

Plan director contra a contaminación lumínica.

O plan implantado trata de adecuar o alumeado público para reducir a contaminación lumínica do concello, recuperar a cúpula celeste coma patrimonio natural e permitir a súa observación. Ademais do concello promoveu este plan a Sociedade Astronómica de Figueres. O plan ten coma obxectivos evitar a dispersión cara o ceo, a intrusión lumínica, o deslumeamento e os efectos negativos sobre a biodiversidade, ademais do sobreconsumo de electricidade. A redución de emisión incontrolada de fluxo lumínico á atmósfera foi considerable sumado a un consecuente aforro enerxético e económico.

Distribuir contido