Linguaxes

  • Galego
  • Español
  • Português

Feed Eixoecologia

Buscar

Iniciar sesión

Sociedade

Movilidad transfronteriza en el empleo "ibermovilitas"

 Preséntase coma unha experiencia de coperación transfronteriza entre todas as Comunidades Autónomas españolas fronteirizas y el país vecino, Portugal. El obxectivo principal pasa por impulsar a movilidade laboral dos ciudadáns e ciudadás que residen aos dous lados da fronteira, obxectivo que se alcanzará co deseño de políticas activas de emprego que contribúan a paliar as barreiras existentes á movilidade.

Unión de Cooperativas de Traballo Asociado (UGACOTA)

UGACOTA é unha Unión de Cooperativas de Traballo Asociado, á que poden incorporarse todas aquelas que teñan o seu domicilio social en Galicia.UGACOTA é unha asociación sen ánimo de lucro e plurisectorial. Xurde ante a necesidade das Cooperativas de Traballo Asociado de crear un marco de referencia común e de dotarse dos servicios e instrumentos necesarios para o seu fortalecemento.

Asociación Instituto Estudos Sociais e Internacionais (IESI)

Esta asociación trátase dunha entidade que ten como fin contribuír ao desenvolvemento humano baseándose en programas de redución de pobreza nos países menos desenvolvidos e en programas de redución da vulnerabilidade, integración e igualdade no ámbito social e socio-sanitario en colectivos da nosa comunidade.
 

Rexistro Galego de Identificación de Animais de Compañía

É un rexistro informatizado donde se recolle toda a información dos microchips dos cans identificados en Galicia. É propiedade da Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia, e actualmente está xestionado polo Consejo Galego de Colexios Veterinarios.
 

Rede Cooperación Coruña Solidaria

A Rede Cooperación Coruña Solidaria é un espazo de participación cidadá integrado por 150 entidades da cidade. Son entidades que traballan polo benestar de toda a cidadanía e que adican un esforzo especial ao traballo cos coletivos en desventaxa social.
 

Fundación Axencia Humanitaria de Galicia (FAHG)

É unha entidade carente de ánimo de lucro dedicada a intervencións de carácter humanitario a prol das poboacións vítimas de crises humanitarias, desastres ou conflitos que se produzan fóra do ámbito territorial galego. Temos por obxecto coordinar esforzos e concentrar recursos destinados a levar a cabo actuacións de Axuda Humanitaria, mellorar as condicións de vida das poboacións afectadas polas crises humanitarias, desastres ou en casos de urxente necesidade, mediante a prestación de asistencia de forma rápida e eficaz e segundo criterios de necesidade e vulnerabilidade.

Organización Maribolheras precárias

O grupo Maribolheras precárias, abreviado ás veces coma MBP, é un grupo activista "queer" coruñés. Os seus compoñentes pretenden un xeito de entender a militancia dentro dos movementos antiglobalización, alternativos e de esquerda que defende que a reivindicación non impide o divertimento. Ademais de celebrar actos antimilitaristas e de liberación homosexual, organizan tamén os chamados maripicnics e Maribingos. Este colectivo forma unha rede intermitente nas súas actividades, activa e múltipla.

Asociación Escola de Tempo e Aire libre Néboa

A Asociación Escola de Tempo e Aire NÉBOA é unha entidade cultural  cuxos  obxectivos son  achegar a cultura á población especialmente ós máis novos. A cultura e o coñecemento son a identidade dun pobo e xeradores de riqueza, investigar e a achegarse aos coñecementos do pobo galego (historia, lendas, folcklore, ….) e da  lingua, e tratan de dalas a coñecer a todos os que os rodean, sobre todo ós máis novos.

COOP57-Galicia

COOP57 é unha cooperativa de servizos que destina os seus recursos propios a dar préstamos a proxectos de economía social que promovan a ocupación, fomenten o cooperativismo, o asociacionismo e a solidariedade en xeral, e promovan a sostibilidade sobre a base de principios éticos e solidarios.
 

ESPAZO WEB: Mundo de Milú (Fundación Meniños)

Mundo de Milú é un espazo que Meniños dirixe, fundamentalmente, aos máis cativos: recollendo as súas aportacións e propostas, os seus debuxos, comentarios,... E tamén ofrecendo xogos, ferramentas, ligazóns de internet, libros, etc., que poidan ser do seu interese e utilidade. Paralelamente, ábrese este espazo para os maiores que están en contacto cotiá con eles e que levan a cabo labores educativos, ben dende o seu papel de nais, pais..., ou dende o exercicio de profesións como profesores, monitores de tempo libre, etc.
 

Distribuir contido