Linguaxes

  • Galego
  • Español
  • Português

Feed Eixoecologia

Buscar

Iniciar sesión

Sociedade

Fundación Meniños

Promovemos os dereitos da infancia, ofrecendo servizos de calidade contrastada para os nenos e nenas en situación de dificultade social; creando e difundindo coñecemento sobre a súa atención e favorecendo a participación doutras persoas e entidades, para garantir o seu benestar e o seu desenvolvemento integral.
 

Asamblea Suído

Os seus fins e  propósitos como asociación nun principio, atopáronse na defensa e impulso da lingua galega, a etnografía, a defensa do patrimonio cultural e histórico e a conservación e pulo do medio natural da zona. Porén, co paso do tempo a meirande parte dos esforzos centrouse no eido da ecoloxía.  As súas ferramentas de traballo son a denuncia lpública nos medios de comunicación e denuncia formal perante os diversos organismos e institucións oficiais, sunto coa divulgación e a educación ambientais.
 

A Cova da Terra

A Cova da Terra é unha ONG que traballa no eido do comercio xusto, vendendo produtos das cooperativas de países empobrecidos, sensibilizando e formando ás/aos consumidoras/es, e futur@s consumidoras/es da nosa contorna máis próximo.
 

Amigos Escaes-Perú

Amigos Escaes-Perú, nacemos como unha ONGD de ámbito nacional. Os nosos obxectivos céntranse sobre todo na sensibilización da sociedade española ante os problemas de subsistencia que existen no Terceiro Mundo.O noso traballo desenvólvese en colaboración cunha ONGD peruana, ESCAES, e consiste na captación de axuda para o desenvolvemento de actividades en Perú. Estas actividades céntranse no desenvolvemento integral do campesiñado dos Andes, en armonía cos patróns culturais aló existentes, respetando os intereses nacionais e rexionais e contribuíndo á planificación do país.
 

Asociación Cultural Ullán

Asociación Cultural que nace por iniciativa duns mozos e mozas dunha parroquia do mencionado concello cuxo obxectivo é dinamizar a parroquia ofertando actividades que facan desenvolver a sociedade que os rodea dende nenos ata maiores.  O grupo de teatro da asociación e o certame Memorial Manuel Texo certame en homenaxe a un gran defensor da música tradicional galega.
 

Asociación Papaventos

Esta asociación ten o fin de desenvolver un proxecto de animación medioambiental e cultural. Papaventos desenvolve actividades lúdico-pedagóxicas en centros escolares de douscentos concellos de Galiza, Asturias, O Bierzo e Portugal .

Fundación Galicia Europa

Esta fundación nace co fin de promover todas as accións que propicien o achegamento entre Galicia e Europa. Participada por diversas etidades públicas e privadas galegas, a Fundación está vinculada funcionalmente á Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa EU, da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia. Os seus ámbitos de acción son: Defender os intereses de Galicia perante a UE, informar sobre a UE en Galicia, formar e sensibilizar sobre Europa en Galicia e promover a participación galega en proxectos europeos.
 

Federación galega de municipios e provincias

É unha entidade defensora dos intereses da Administración Local galega que se asenta nos seguintes principios xerais: o fomento e a defensa da autonomía das Entidades Locais; a promoción, representación e defensa dos intereses da Administración Local diante doutras administracións públicas; a promoción e o desenvolvemento da cultura e da lingua galega no ámbito municipal; a reivindicación ante os correspondentes poderes públicos de novas cotas competenciais para as Entidades Locais; o fomento da participación cidadá na vida local; o desenvolvemento e a consolidación do espírito europeo no á

Seminario Galego de Educación para a Paz

 ONG sen ánimo de lucro que forma parte da Coordinadora Galega de ONG´s para o Desenvolvemento e da Coordinadora Galega pola Paz.

Fundación Preescolar na casa

Preescolar na Casa é un programa de formación de pais e nais que se organiza, preferentemente no medio rural e outros medios desfavorecidos, que intenta apoiar e dar seguridade ás familias na educación e crianza dos seus fillos, nos primeiros anos de vida. Pretende seu unha axuda para que os pais e nais sexan capaces de comprender mellor aos seus fillos e respondan axeitadamente ás súas necesidades e posibilidades.
 

Distribuir contido