Linguaxes

  • Galego
  • Español
  • Português

Feed Eixoecologia

Buscar

Iniciar sesión

Economía

Observatorio Oceánico del Margen Ibérico (RAIA)

Este proxecto é a consecuencia dunha estratexia común asumida polas dúas rexións no ámbito do mar. Conflúen neste proxecto, socios de carácter operacional e outros de carácter tecnolóxico e científico. En todos os casos, existen xa proxectos no ámbito da oceanografía operacional nos que participaron de xeito conxunto algúns dos socios, polo que existe xa un punto de partida na colaboración e no coñecemento no ámbito mariño.
 

Casa do Cesteiro

A Casa do Cesteiro é unha iniciativa que coordina o Centro de Artesanía Tradicional, ambos servicios adscritos ao Servicio de Patrimonio Histórico do Concello de Vigo. Comenzó su traballo en el año 1999, no marco do programa europeo URBAN, co obxectivo de recuperar a diversidade de estas pezas, as súas técnicas e formas, e regresalas a nosa vida cotiá.
 

Xadelibros

Xestión económica do programa de gratuidade dos libros de texto.
 

Plan Edu-emprende

O Plan de Emprendemento no Sistema Educativo de Galicia, eduemprende, constitúese como o marco de fomento do espírito emprendedor no sistema educativo de Galicia, e establece a estratexia de fomento da cultura emprendedora que a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria lle transmitirá á comunidade educativa.
 

FADEMGA FEAPS-GALICIA

É unha federación de asociacións a favor das personas con discapacidade intelectual. Na actualidade está composta por 41 entidades, que prestan servizo a 3.876 persoas con dificultades cognitivas, e conta con 9.486 socios. As ditas entidades dispoñen dunha rede de 96 centros distribuídos polas catro provincias galegas, nos que traballan 1.373 profesionais e 1.281 voluntarios.
 

Rede Galega de Escolas Infantís

Trátase dun servizo público de atención á infancia con idades comprendidas entre os 3 meses e os 3 anos, educativo asistencial, que busca adaptarse ao concepto de familia do século XXI e permitir a conciliación da vida laboral e persoal da cidadanía galega ao tempo que facilita a súa inserción no mercado laboral.
 

Centro de Referencia de Movilidad Laboral Transfronteriza

O Centro de Referencia de Movilidad Laboral Transfronteriza é unha ferramenta que permitirá tanto ás administracións como aos particurais de ambos lados da fronteira ter datos permanentemente actualizados do comportamento do mercado laboral transfronteirizo.
 

Movilidad transfronteriza en el empleo "ibermovilitas"

 Preséntase coma unha experiencia de coperación transfronteriza entre todas as Comunidades Autónomas españolas fronteirizas y el país vecino, Portugal. El obxectivo principal pasa por impulsar a movilidade laboral dos ciudadáns e ciudadás que residen aos dous lados da fronteira, obxectivo que se alcanzará co deseño de políticas activas de emprego que contribúan a paliar as barreiras existentes á movilidade.

Unión de Cooperativas de Traballo Asociado (UGACOTA)

UGACOTA é unha Unión de Cooperativas de Traballo Asociado, á que poden incorporarse todas aquelas que teñan o seu domicilio social en Galicia.UGACOTA é unha asociación sen ánimo de lucro e plurisectorial. Xurde ante a necesidade das Cooperativas de Traballo Asociado de crear un marco de referencia común e de dotarse dos servicios e instrumentos necesarios para o seu fortalecemento.

OPIDI

A OPIDi, incluída na Fundación para o Fomento da Calidade Industrial e o Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia, presta servizos de asesoramento, apoio e promoción ás entidades galegas (Organismos Públicos de Investigación, Centros Tecnolóxicos, Empresas, etc.), potenciando a súa implicación nos programas da Comisión Europea e noutros programas internacionais de investigación, desenvolvemento e innovación.
 

Distribuir contido