Linguaxes

  • Galego
  • Español
  • Português

Feed Eixoecologia

Buscar

Iniciar sesión

Economía

COOP57-Galicia

COOP57 é unha cooperativa de servizos que destina os seus recursos propios a dar préstamos a proxectos de economía social que promovan a ocupación, fomenten o cooperativismo, o asociacionismo e a solidariedade en xeral, e promovan a sostibilidade sobre a base de principios éticos e solidarios.
 

Impulso vitivinícola do Ribeiro

Este proxecto integral abrangue todos os puntos estratéxicos: infraestruturas, capital humano, superficie territorial, variedade dos viñedos, promoción da calidade dos viños e modernización das explotacións.
 

Actuación global de infraestruturas na Ribeira Sacra lucense

Este proxecto intégrase dentro das prioridades da Consellería do Medio Rural de impulsar a zona sur da provincia de Lugo. As posibilidades produtivas, climáticas, edafolóxicas, mesmo paisaxísticas, turísticas e de ocio, fan desta comarca unha das prioridades para poñela en valor.

Asociación Galega Monte Industria

Asociación galega formada por persoas con inquedanzas por unha mellor xestión do monte galego.
 

Asociación de Viveiros Forestais de Galicia Vifoga

Agrupación de viveiros forestais privados para conseguir comezar ben o futuro dos nosos bosques, producir a planta da mellor calidade, en cantidade e coa xenética axeitada, debido a que unha óptima forestación depende da selección e da mellora do material vexetal de partida.
 

Asociación Forestal de Galicia

 AFG é unha Asociación privada sen ánimo de lucro que agrupa a propietarios forestais particulares e comunidades de montes en man común de Galicia.

Foro da Madeira

O Foro de Madeira está integrado polas consellerías de Vivenda e Solo, Innovación e Industria e Medio Rural, xunto co CIS-Madeira, o Clúster da Madeira, FEARMAGA, Asociación Galega Monte-Industria e FECEG, que constituíron un foro de traballo e opinión aberto a todo tipo de empresas e institucións vinculadas ao sector
 

WEB: Construción en madeira

O Foro da Madeira é o artífice desta páxina, que ofrece unha visión completa sobre toda a información elaborada polo CIS Madeira no ámbito da construción. Aquí están a “Guía da madeira estrutural” e “Patoloxías da madeira estrutural”, obras que tratan tanto da madeira nova posta en obra como da recuperación de madeira antiga, respectivamente. A documentación dos Cursos de construción en madeira ofrece un amplo abano de información técnica sobre usos e posibilidades a madeira á hora de construír.
 

Plataforma Tecnolóxica Galega da Madeira

Defínese como un instrumento de concertación que agrupa aos axentes representativos do contorno produtivo, científico e tecnolóxico da cadea da madeira. Ten como finalidade fomentar e producir sinerxías entre estes diferentes actores para dinamizar a planificación da investigación e o desenvolvemento deste sector estratéxico para Galicia.
 

Centro de Innovación e Servizos Tecnolóxicos da Madeira de Galicia

Este centro `promove o desenvolvemento de proxectos de investigación,  a prestación de servizos como o estudio de materiais e produtos, a mellora de procesos produtivos, a formación de recursos humanos, e a información e documentación especializada. O centro está dotado dun completo laboratorio, equipado cos medios técnicos necesarios para realizar ensaios físico-mecánicos e químicos de diversa natureza.
 

Distribuir contido