Linguaxes

  • Galego
  • Español
  • Português

Feed Eixoecologia

Buscar

Iniciar sesión

Economía

Clúster Alimentario de Galicia

 O obxecto da Asociación consiste en contribuír ao fortalecemento, potenciación, crecemento sustentable e mellora da competitividade e da internacionalización do sector alimentario, en xeral, de Galicia, como un dos sectores estratéxicos máis importantes do país. Este obxecto desenvolverase mediante a promoción da investigación, o desenvolvemento tecnolóxico e a innovación, así como da mercadotecnia.

Observatorio Gallego de la crisis y el medioambiente (OGEA)

El objetivo principal de este observatorio es contribuir con el conocimiento de las consecuencias que la coyuntura económica tiene sobre el sector ambiental, mediante la compilación, suministro y análisis de información cuantitativa, en forma de indicadores, que permitan facilitar la toma de decisiones en el ámbito ambiental y en el sector empresarial de servicios ambientales de Galicia.
 

Rede Galega de Concellos pala Sostibilidade

A Rede Galega de Concellos pala Sostibilidade é unha asociación voluntaria de Concellos, promovida conxuntamente pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructurase e a Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP), que pretende impulsar o desenvolvemento efectivo dos plans de sostibilidade local (Axenda 21 Local).
 

Banco de Terras de Galicia

Supón a mobilización de terras agrarias mediante aluguer, é un banco público onde calquera persoa pode inscribir de xeito voluntario as súas fincas para permitir que sexan arrendadas por períodos máximos de 5 anos. É un intento por parte da Xunta de Galicia de crear riqueza e emprego mediante o arrendamento de fincas agrarias abandoadas ou improdutivas.
 

Innovación, Ciencia, Tecnoloxía (Incite)

É unha ferramenta de execución do Goberno galego en política de I+D+I. Está especialmente concentrado do desenvolvemento completo de dúas pezas esenciais para o correcto funcionamento do sistema galego de I+D+I: por un lado incrementar o potencial investigador e innovador de Galicia ; polo outro asentar a vertebración do sistema galego de innovación. É dicir as bases da estratexia científico-tecnolóxica galega aséntanse na mellora tanto cuantitativa coma cualitativa dos recursos humanos e na completa articulación do sistema I+D+I galego.

Observatorio de Políticas Ambientales

es una iniciativa constituida con el objetivo de analizar periódicamente las políticas en materia de medio ambiente del Estado y de las Comunidades Autónomas, teniendo en cuenta el contexto internacional, comunitario europeo y comparado. Para su organización cuenta con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, del Centro Internacional de Derecho Ambiental, y de la Fundación Ecología y Desarrollo.
 

Centro de Investigación, Transferencia e Innovación (CITI)

O CITI nace como unha aposta de I+D que pretende dotar ao campus de Ourense das infraestructuras necesarias á hora de posicionarse como centro científico de referencia e atraer recursos externos. Nace coa vocación clara de ser un centro emblemático de I+D+i da provincia de Ourense no que as investigacións máis punteiras e máis aplicadas á empresa atopen un lugar físico de calidade e con garantías no que desenvolverse e doutra banda de achegarse ás empresas.
 

Asociación de Argentinos Residentes en A Coruña

Esta asociación realiza un traballo de inserción dos inmigrantes, e procura a  integración das familias no sistema social español, tarefa que  demanda el esfuerzo maioritario da asociación.
 

Fundación Galicia Innova

Foi creada co obxectivo de articular a acción social e empresarial do Colexio de Enxeñeiros Técnicos Industriais de A Coruña e das empresas do Grupo Pan de Soraluce; hoxe é a principal expresión do compromiso que se ten coas sociedades das comunidades nas que opera, coa cidadanía española no exterior e cos proxectos que xestiona.
 

Fundación Galega do Metal para a formación, cualificación e emprego (FORMEGA)

Fundación clasificada como Benéfico Social e de Interés Galego, ten coma liñas fundamentais de actuación a formación a cualificación e o emprego.

Distribuir contido