Idiomas

  • Galego
  • Español
  • Português

Feed Eixoecologia

Buscar

Iníciar sessão de utilizador

Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural. Documento Temático 3. Nuevas oportunidades de desarrollo rural basaddo en la Comunidad.

Este documento presenta o desenrolo rural coma un elemento esencial das estratexias de desenrolo sostible por razóns coma a súa utilidade coma instrumento de inclusión social por medio dun "traballo digno", imperativo ambiental, a través da promoción do "bó uso" da natureza por parte do campesiñado e porque se trata dun sector cun efecto multiplicador importante no resto da economía. Á súa vez,neste documento disponse coma requerementos para as estratexias de desenrolo a favor do escenario rural e dos pobres, a necesidade de Neo-estados desarrollistas proactivos , un desenrolo territorial participativo e negociado e a intervención dunha civilización moderna baseada na biomasa. O documento afirma que con estas mediadas se logrará a erradicación da pobreza, fundamentalmente a través da expansión de empresas de producción de fácil manexo e respetuosas do Medio Ambiente; e a promoción da agroenerxía compatible coa ordenación sostible dos sistemas de vida.
Organismo promotor:FAO