Idiomas

  • Galego
  • Español
  • Português

Feed Eixoecologia

Buscar

Iníciar sessão de utilizador

Informe Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural

Informe que sinala as conclusións que debatiron os países asistentes a esta conferencia. Nela chegouse ao acordo de que a reforma agraria é o mellor instrumento para convatir a pobreza, alcanzar xustiza social e unha maior produtividade.
Organismo promotor:FAO