Idiomas

  • Galego
  • Español
  • Português

Feed Eixoecologia

Buscar

Iníciar sessão de utilizador

Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural. Documento Temático 2. Estado y Sociedades Civiles, acceso a la tierra y desarrollo rural: reforzar a capacidades para nuevas formas de gobierno.

Neste documento expóñense as principais necesidades de fortalecemento das capacidades dos Estados e as sociedades civís, necesidades para un desenrolo real e sostible. Resalta a imposibilidade de Estados e organismos internacionais de frear as dinámicas de reducción en masa do acceso á terra e aos recursos naturais e ante a ignorancia destes axentes a, de qué xeito, impulsar procesos eficaces de corrección de desigualdades, preséntanse neste documento e analízanse aspectos estratéxicos para precisar a natureza das necesidades das novas competencias.
Organismo promotor:FAO