Idiomas

  • Galego
  • Español
  • Português

Feed Eixoecologia

Buscar

Iníciar sessão de utilizador

Instituto Galego de Calidade Alimentaria (Ingacal)

Este ente ten coma obxectivos desenvolver a investigación agrícola, gandeira e alimentaria, ademais de impulsar o desenvolvemento da tecnoloxía. Apoia proxectos que supoñan novas orientacións produtivas ou de adecuación ao mercado actuándo como medio propio da administración en áreas coma a investigación e a transferencia de tecnoloxía, a certificación de calidade ou a promoción de iniciativas de desenvolvemento. Ademais ten a función de promocionar e protexer a calidade diferencial dos produtos alimentarios galegos acollidos aos distintos indicativos de calidade.