Idiomas

  • Galego
  • Español
  • Português

Feed Eixoecologia

Buscar

Iníciar sessão de utilizador

Torres Bioclimáticas no Humedal de Salburúa (Vitoria – Gasteiz)

Deseño de 4 torres de vivendas, locais comerciais e oficinas, atendendo a aspectos económicos, arquitectónicos, paisaxísticos, medioambientais e integrando a memoria urbana e a tradición moderna. Aténdese de xeito especial ao aproveitamento da radiación solar para lograr unha temperatura interior das torres que sexa confortable.
Vitoria-Gasteiz.