Idiomas

  • Galego
  • Español
  • Português

Feed Eixoecologia

Buscar

Iníciar sessão de utilizador

Acceso á terra

Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural. Documento Temático 1. Políticas y prácticas para garantizar y mejorar el acceso a la tierra.

Este documento trata as políticas e prácticas actuais para garantir o acceso á terra aos pobres. Abarca África, América Latina e Asia facendo referencia tamén a experiencias de Europa Central e Oriental e da ex Comunidade de Estados Independentes. O documento examina o cambio nos enfoques da reforma agraria as diferentes formas de garantir o dereito á terra e lograr unha distribución máis equitativa, a vulnerabilidade de grupos particurais a perder os seus dereitos e a necesidade de afrontar o dereito de terras mentres se resolven os conflictos e na construcción da paz.

Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural. Documento Temático 2. Estado y Sociedades Civiles, acceso a la tierra y desarrollo rural: reforzar a capacidades para nuevas formas de gobierno.

Neste documento expóñense as principais necesidades de fortalecemento das capacidades dos Estados e as sociedades civís, necesidades para un desenrolo real e sostible. Resalta a imposibilidade de Estados e organismos internacionais de frear as dinámicas de reducción en masa do acceso á terra e aos recursos naturais e ante a ignorancia destes axentes a, de qué xeito, impulsar procesos eficaces de corrección de desigualdades, preséntanse neste documento e analízanse aspectos estratéxicos para precisar a natureza das necesidades das novas competencias.
Organismo promotor:FAO
 

Conteúdo sindicado