Idiomas

  • Galego
  • Español
  • Português

Feed Eixoecologia

Buscar

Iníciar sessão de utilizador

Publicações

I Conferencia Internacional de Desarrollo Rural de la OCDE, titulada "El futuro de la Política Rural"

O evento tivo coma objectivo analizar as tendencias da política rural co propósito de implementar novas accións e diminuir os rezagos en materia territorial de servizos sociais e infraestrutura. Esta conferencia internacional, estIvo presidida por Herwig Schlogl, Secretario General Adjunto de la OCDE, y Mario Pezzini, responsable de la División Territorial de esta organización.
Organismo promotor:OCDE
 

II Conferencia Internacional de Desarrollo Rural de la OCDE, titulada "Nuevas propuestas para la Política Rural"

Esta conferencia dividiuse en cinco sesións as cales trataron temas coma a necesidade de novas políticas rurais, a visión para as novas políticas rurais, dentro das dúas seguintes sesións tituladas "Un laboratorio de política rural arredor do mundo" fálase nunha das sesións da construción dunha nova economía rural e noutra do replantexamento do gobernanza, na derradeira sesión plantéxase o tema de ónde está a política dirixida.
Organismo promotor:OCDE
 

III Conferencia Internacional de Desarrollo Rural de la OCDE, titulada "Diseñando e implementando políticas de desarrollo rural"

" Esta conferencia abordou as principais cuestións relacionadas co diseño e aplicación de políticas baseadas no lugar para o desenrolo rural centrándose en tres áreas clave:
O papel do goberno central e rexional e os mecanismos de coordinación vertical;
coordinación horizontal no nivel central; o papel de los actores locales e menor relación horizontal."
Organismo promotor:OCDE

 

IV Conferencia Internacional de Desarrollo Rural de la OCDE, titulada "Inversiones prioritarias para el desarrollo rural"

"A conferencia consistiu en seis sesións plenarias. A primeira trataba trataba o tema sobre cales son as prioridades nas zonas rurais, a segunda o fomento da innovación nestas zonas, na cuarta o suministro de servizos ás rexións escasamente pobladas e na quinta a explotación dos vínculos urbano-rurais, por último unha rica sesión de clausura concluiu os debates da conferencia.
 "
Organismo promotor:OCDE
 

Informe Brundtland

Informe socioeconómico elaborado por distintas naciones en 1987 para la ONU, por una comisión encabezada por la doctora Gro Harlem Brundtland, donde se recogen las conclusiones de la Conferencia sobre el Medio Humano de 1972. Originalmente, se llamó Nuestro Futuro Común (Our Common Future, en inglés). En este informe, se utilizó por primera vez el término desarrollo sostenible.
Organismo promotor: ONU

 

El marco del desarrollo rural español

Memoria na cal se fai unha descripción do país, se determina a estratexia a levar a cabo para a súa política de desenrolo rural e por último detalla as medidas que España presenta no seu marco nacional á Comisión.
Organismo promotor:Comisión Europea
 

Planes de desarrollo rural en España: Red Rural Nacional( Programa de la Red Rural Nacional)

Esta memoria presenta un perfil do país e posteriormente menciona os programas a levar a cabo en función dese perfil, 17 programas rexionais e 2 horizontais.
Organismo promotor:Comisión Europea
 

Novo Programa Leader de Galiza 2007-2013 "Construir un novo, tarefa de País"

Nesta presentación móstrase o programa de desenrolo rural Leader para Galiza no período 2007-2013 establecéndose medidas e obxectivos á vez que comparando coa experiencia do período 2000-2006.
Organismo promotor:Xunta de Galicia
 

Marco Nacional de Desarrollo Rural

Este documento preséntase co fin de incorporar elementos comúns e medidas ou actuacións horizontais de inclusión obrigatoria para os 17 programas de desenrolo rural rexionais, para cuxo seguemento se crea o Comité de Seguemento Nacional. Ademais dos 17 programas trata un específico chamado Red Rural Nacional.
Organismo promotor:Ministerio de Medio Ambiente y Rural y Marino

 

Directrices estratéxicas comunitarias de desenrolo rural (2007-2013)

Neste documento establécense as directrices estratéxicas comunitarias de desenrolo rural necesarias para alcanzar as prioridades da Comunidade en especial en relación cos obxectivos do desenrolo sustentable de Gotemburgo e a estratexia reformada de crecemento do emprego de Lisboa.
Organismo promotor:Consejo de la UE
 

Conteúdo sindicado