Idiomas

  • Galego
  • Español
  • Português

Feed Eixoecologia

Buscar

Iníciar sessão de utilizador

Publicações

Ambientalmente sustentable

Revista científica Galego-Lusófona de Educación Ambiental que neste caso comprende os números dos meses de xullo-decembro 2008. Este número é un monográfico sobre os usos de moitos dos espazos forestais que teñen un necesario uso social, científico e educativo: os parques periurbanos, xardíns botánicos e áreas forestais. Estes lugares están a funcionar, non só como pulmóns verdes e para o lecer, si non tamén como lugares para construir ciencia e cidadanía democrática, espazos vivos para a divulgación científica, a investigación e a sensibilización.

Camiños Naturais.

Autores - Colaboradores: 

D.X. de Conservación da natureza
 

Guia ambiental do Parque Natural de Corrubedo que pretende achegar aos visitantes a través da descripción e explicación de 5 intinerarios: camiño da praia,camiño da Gandarela,Camiño da auga,Camiño do vento,Camiño do rio da Mar,os valores natrurais,culturais e etnográficos de este espazo.
Organismo promotor: D. X. Conservación da Natureza

 

Estado de las ciudades del mundo 2010/20111: Ciudades para todos, superación de la división urbana.

"The world's urban population now exceeds the world's rural population. What does this mean for the state of our cities, given the strain this global demographic shift is placing upon current urban infrastructure?
Following on from previous State of the World's Cities reports, this edition uses the framework of 'The Urban Divide' to analyse the complex social, political, economic and cultural dynamics of urban environments. "
Organismo promotor:UNHABITAT
 

Informe Mundial sobre Asentamientos Humanos 2009: Planificación de Ciudades Sostenibles

Autores - Colaboradores: 

UNHABITAT. Earthscan
 

Planning Sustainable Cities reviews recent urban planning practices and approaches, discusses constraints and conflicts therein, and identifies innovative approaches that are more responsive to current challenges of urbanization.

Unha paixón herdada

Autores - Colaboradores: 

Marta Lemos Jorge
 

Este libro é un compendio e unha escolma dunha obra que está contida en varios libros publicados, pero sobre todo dispersa nunha chea de artigos en diversos diarios, dos que hai aquí citas. O libro contén varias lecturas da obra de Castroviejo,  crónicas sobre algúns dos grandes espazos naturais e as paisaxes galegas, como os Ancares, as Cíes, as nosas noutrora abondosas e variadas brañas ou o camiño do Miño na busca do mar.

Gestión de residuos sólidos en las ciudades del mundo: Agua y Saneamiento en las Ciudades del Mundo 2010

In a rapidly urbanizing global society, solid waste management will be a key challenge facing all the world's cities. This publication provides a fresh perspective and new data on one of the biggest issues in urban development. Using the framework of Integrated Sustainable Waste Management, the report presents unprecedented research from 22 cities across six continents. It describes the rich diversity of waste management systems used throughout the world drawing out the practical lessons for policymakers.

Guía de Financiación Municipal.

Autores - Colaboradores: 

Enid Slack
 

This Guide to Municipal Finance describes the current issues in municipal finance and the ways in which local governments finance services and infrastructure. It sets out a basic economic framework that is used to evaluate the different aspects of municipal finance and that can be used by readers to evaluate other options. The Guide emphasizes that responsible, accountable, and efficient local governments need to raise their own revenues as much possible, adhere to an open and visible municipal budgetary process, and engage in transparent and prudent financial management.

Tríptico A Carballa da Rocha.

Este tríptico aporta detalles do espazo natural protexido ubicado en Saínza na cal se atopa a chamada Carballa da Rocha, unha especie de máis de 400 anos incluída no Catálogo de Árbores Senlleiras de Galicia.
Organismo promotor: Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible. D. X. de Conservación da Natureza.

 

 Cambio Climático y Ciudades

Decision-makers who guide urban development need the most reliable and current information possible upon which to act. Unfortunately a good deal of information – some contradictory, not all trustworthy – is in circulation regarding climate change and its potential effects upon cities. It is not always clear what represents the scientific consensus.
Organismo promotor:UNHABITAT
 

Plantas útiles de Galicia.

Autores - Colaboradores: 

Beatriz Rodríguez Fernández. Cristina Gayo Cancelas. Jesús Manuel Rodríguez Casabiell.
 

Esta guía de Plantas Útiles de Galicia consta de 104 especies con variadas aplicacións medicinais e terapéuticas de uso externo e interno para o tratamento de diferentes doenzas, sempre baixo prescrición médica para non incorrer nunha mala administración do produto e acentuar ou mesmo agravar a enfermidade. Esta guía promove un coñecemento da flora e a súa preservación a través das diferentes utilidades que teñen para a humanidade, dado que todas as descritas teñen en común, entre outras utilidades, a de ser beneficiosas para a Saúde.

Conteúdo sindicado