Idiomas

  • Galego
  • Español
  • Português

Feed Eixoecologia

Buscar

Iníciar sessão de utilizador

Recursos Propios

REVISTA SOBRE DESOURB (Desenvolvimento urbano sustentável)

imagen: 

Para terminar, todas as atividades desenvolvidas e gerado durante o período de implementação do projeto e na área das actividades de comunicação desenvolvidas, é esta publicação, que descreve a lógica do projeto, através de todas as suas aplicações e desenvolvimentos que foram gerados como resultado de sua gestão.

GUÍA DE CRITERIOS DE INTEGRACIÓN PAISAXÍSTICA DE PARQUES EÓLICOS

imagen: 

Esta publicación incorpora unha valoración con carácter glogal que nos permite avanzar na integración paisaxística deste tipo de enerxía.

PLATAFORMA DESOURB

imagen: 

Arquitectura técnica de ampliación de funcionalidades e ferramentas SIX do Proxecto DESOURB, no que se inclúe manual do usuario e unha guía de instalación e administración do mesmo.

BASE TOPOGRÁFICA URBANA DE GALICIA (BTUG) v1.0

imagen: 

O Instituto de Estudos do Territorio (IET), co propósito de harmonizar e modernizar a cartografía dos ámbitos urbanos, tratou de aplicar os avances tecnolóxicos e cambios metodolóxicos no proceso de obtención da cartografía e, o que é máis importante, aplicar a evolución conceptual habida desde a cartografía, xa sexa como mapas en papel ou como mapas dixitais, ata a información xeográfica, en forma de conxuntos de datos xeográficos para ser cargados nun SIX ou integrados nunha IDE.

IMAXES SATÉLITE

imagen: 

Co obxectivo de dispoñer dunha foto do territorio e actualizar toda a información xeográfica relacionada co proxecto Desourb, adquiríronse imaxes de distintos satélites capturadas en 2012.

Para máis información: scit.cmati@xunta.es

CARTOGRAFÍA BTG5 DA PENÍNSULA DO BARBANZA

imagen: 

Cartografía a escala 1/5.000 elaborada segundo o modelo de datos da Base Topográfica Armonizada de Galicia. Esta base topográfica componse dun conxunto de datos vectoriais de carácter topográfico totalmente interoperable e permite a súa análise e explotación en Sistemas de Información Xeográfica.
A información topográfica estrutúrase en 8 temas:
• Puntos de referencia
• Redes de transporte
• Nomes xeográficos
• Hidrografía
• Relevo
• Cuberta terrestre
• Edificacións, poboacións e construccións
• Servizos e instalacións

Para máis información: scit.cmati@xunta.es

Archivo PDF: 

Estudo de Mobilidade Alternativa

imagen: 

Este documento pretende abordar os elementos conceptuais e técnicos necessários para abordar um plano de mobilidade que dê resposta aos desafios que o uso da bicicleta levanta. Também cria a necessidade de dotarmos os elementos organizativos que garantam a sua implementação e manutenção no tempo, incluindo a necessidade de incluir a mobilidade em bicicleta (e também os restantes meios) nas estratégias de planificação que atualmente configuram a cidade: planos diretores municipais e demais figuras do planeamento.

Desenvolvimento de Atividades Inovadoras para a Gestão do Território

imagen: 

No âmbito do projeto DESOURB define-se que a euro-região deve seguir um desenvolvimento do território mais eficiente e sustentável assente em quatro eixos fulcrais, o desenvolvimento económico e social sustentável, território, energias limpas e alterações climáticas e produção e consumo sustentável.

Archivo PDF: 

O Secretário de Estado do Meio Ambiente defende o papel das administrações autonómicas e locais, em matéria de desenvolvimento sustentável, por ser as que estão associadas ao território e ao cidadão

imagen noticias: 

 

O “Fórum de experiências em desenvolvimento sustentável” reuniu especialistas nacionais e internacionais no Auditório da Galiza, em Santiago de Compostela

Conteúdo sindicado