Idiomas

  • Galego
  • Español
  • Português

Feed Eixoecologia

Buscar

Inicio de sesión

Atmósfera

Estudo Aerobiolóxico Galicia 2006. Calidade do aire.

Autores - Colaboradores: 

F. Javier Rodríguez-Rajo. Victoria Jato, Isabel Iglesias. Mª Jesús Aira.

 

Neste traballo, recóllense os datos dos recontos de grans de polen e das esporas fúnxicas máis bundantes na atmosfera da comunidade galega, facendo especial mención ao ano 2006, polo que centraremos o obxectivo de estudo nestes dous axentes biolóxicos presentes na atmosfera.

 

Cambia o Clima?

Autores - Colaboradores: 

 Francisco Sóñora Luna. José Lires Corbal.
 

Esta é a primeira unidade didáctica global de Climántica. O seu contido está estruturado e ilustrado con estilo didáctico. En cada apartado e subapartado suxírense actividades que inspiran aos profesores actividades concretas de aula.

Cambio Climático 2007.

Autores - Colaboradores: 

Pachauri R.K. Reisinger, A.
 

La última avaliación do IPCC, divulgada no Cuarto informe, sinala unha tendencia crecente nos eventos extremos observados nos pasados cincuenta anos e considera probable que as altas temperaturas, olas de calor e fortes precipitacións continuarán sendo máis frecuentes no futuro, polo cal, nos anos posteriores pode ser desastroso para a humanidade.
Organismo promotor:  OMM. PNUMA. IPCC

 

Distribuir contenido