Idiomas

  • Galego
  • Español
  • Português

Feed Eixoecologia

Buscar

Inicio de sesión

 Rede da Educación Galega (REDUGA) 

Infraestrutura de telecomunicacións e redes ó proxecto SIEGA, dotándoo dos recursos informáticos e humanos esenciais para o funcionamento dos servizos educativos que se ofertan. REDUGA proporciona a infraestructura tecnolóxica necesaria a tódolos centros, integrándoos no sistema para que compartan os seus recursos pedagóxicos sen perder autonomía. Para elo integra na rede privada da xunta a tódolos centros nunha única intranet mediante a súa conexión por banda ancha, dota infraestructura tecnolóxica de equipos e de comunicacións para as 400 escolas unitarias e unidades illadas de Colexios Rurais Agrupados (CRAs), dotación de ordenadores portátiles ós 340 centros de ensino secundario e a outros 740 centros de infantil e/ou primaria con máis dunha unidade, centros de educación especial e centros de réxime especial), ademais de todo o anterior REDUGA supón a dotación de cableado de datos.